Công bố 500 doanh nghiệp tăng doanh thu nhanh nhất Việt Nam
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Báo cáo của Vietnam Report công bố cho thấy các doanh nghiệp FAST 500 đã đương đầu khá tốt với những bất trắc và khó khăn của bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới.

500 doanh nghiệp trong FAST 500 có tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trong giai đoạn 2007 – 2010 đạt 57%, tăng hơn so với mức 54% của năm trước. Trong đó, top 50 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất đạt tốc độ tăng trưởng 127% và top 100 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất đạt tốc độ tăng trưởng 94%.

Trong bảng xếp hạng FAST 500 năm nay, các doanh nghiệp tư nhân vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo với tỷ lệ 71,6%, so với 22,2% doanh nghiệp Nhà nước xuất hiện trong bảng.

Đồng thời, các doanh nghiệp tư nhân FAST 500 cũng tỏ ra là những doanh nghiệp có cam kết đầu tư dài hạn. Khảo sát của Vietnam Report vào tháng 1/2012 cho thấy vẫn có tới trên 70% các doanh nghiệp tư nhân FAST 500 dự kiến sẽ tăng đầu tư và mở rộng sản xuất trong năm 2012.

Khảo sát cũng cho thấy tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng FAST 500 năm 2011 là 313.128 lao động, một sự cải thiện đáng kể so với con số 276.318 của FAST 500 năm 2010.

Về cơ cấu ngành, các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo và sản xuất và xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong FAST 500 với khoảng 29%. Tuy nhiên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lại chiếm phần lớn về tổng doanh thu trong bảng xếp hạng.

Một điểm sáng về tăng trưởng trong bảng xếp hạng năm nay là các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông – lâm – thủy sản thuộc top những ngành tăng trưởng cao nhất.

Hà Nội và Tp.HCM vẫn là hai trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước, khi các doanh nghiệp  tại hai trung tâm kinh tế lớn nhất nước chiếm tới quá nửa số doanh nghiệp FAST 500, lần lượt là 144 doanh nghiệp (29%) và 120 doanh nghiệp (24%).

Điểm đặc biệt là một số tỉnh điều kiện kinh tế khó khăn cũng có số doanh nghiệp FAST 500 khá lớn như Nghệ An (9 doanh nghiệp) hay Đắc Lắc (7 doanh nghiệp). Trong khi đó, thành phố Đà Nẵng chỉ có 5 doanh nghiệp lọt vào FAST 500.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam