Cử tri tự hào về một Quốc hội có nhiều đổi mới 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Cử tri tự hào về một Quốc hội Khóa XIV đã có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng pháp luật, kịp thời thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; một Quốc hội thực hiện tốt công tác giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước… Đây là nội dung được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh tại dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV.

Quyết liệt trong hành động, vì lợi ích của Nhân dân

Cho ý kiến tại phiên họp chiều 15.3, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, nội dung dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV rất toàn diện, đầy đủ, sát thực tế, nêu bật được vấn đề lớn của xã hội được cử tri và Nhân dân quan tâm. Trong đó, có niềm vui, sự phấn khởi của cử tri, Nhân dân trước thành công tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng, xem đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng, xác định tầm nhìn phù hợp với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.

Cùng với Đại hội XIII của Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, cử tri và Nhân dân rất quan tâm đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đặc biệt là nhân sự ứng cử; mong muốn những đại biểu được bầu là những người tiêu biểu, có đức, có tài, quyết liệt trong hành động, vì lợi ích của Nhân dân, của dân tộc và sự phát triển, phồn vinh, thịnh vượng của đất nước. Đặc biệt, cử tri, Nhân dân nhấn mạnh, các cơ quan có thẩm quyền phải giám sát chặt chẽ cuộc bầu cử, tạo điều kiện để cử tri thực hiện đầy đủ quyền công dân, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, dân chủ, bình đẳng và thành công tốt đẹp.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phù hợp, hiệu quả khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở nhiều địa phương, vừa nỗ lực khoanh vùng dập dịch, vừa có các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của cả nước; đồng thời hết sức quan tâm, chỉ đạo việc chủ động, nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng Covid-19 trong nước cũng như nhập khẩu để tiêm phòng cho Nhân dân.

Có thể nói, nhìn lại cả nhiệm kỳ 2016 – 2021 của bộ máy nhà nước, cử tri và Nhân dân có thể hoàn toàn yên tâm trước sự quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo, chủ động trong công tác điều hành của Chính phủ, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh thích ứng với đại dịch Covid-19. Cử tri tự hào về một Quốc hội Khóa XIV đã có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng pháp luật, kịp thời thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Quốc hội Khóa XIV còn thực hiện tốt công tác giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động chất vấn và tranh luận tại phiên họp cũng như công tác dân nguyện của Quốc hội đã dân chủ, thẳng thắn và rất trách nhiệm. Bên cạnh đó, hoạt động của các cơ quan tư pháp cũng có nhiều đổi mới. Việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có nhiều tiến bộ, nhằm bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hạn chế tối đa những sai sót trong hoạt động tư pháp.

Tăng cường chỉ đạo, giám sát tổ chức thành công cuộc bầu cử

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cũng nêu 5 kiến nghị được cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XIV. Theo đó, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sớm ban hành chương trình cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường, cơ hội cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, phát huy hiệu quả các nguồn lực của đất nước. 

Liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được tiến hành vào ngày 23.5 tới, cử tri và Nhân dân đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để tổ chức thành công cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Đáng lưu ý, bước sang nhiệm kỳ mới 2021 – 2026, cử tri và Nhân dân mong muốn Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục có các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Cần đánh giá, rút kinh nghiệm, phát huy những điểm mạnh, khắc phục những yếu kém, bảo đảm các cơ quan trong bộ máy nhà nước tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tiến trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế…

Cử tri và Nhân dân cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp; khắc phục một số tồn tại trong giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội; quản lý đất đai và bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thiện thể chế về quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên và thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

 Khẳng định những kiến nghị này rất trúng và đúng, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và thống nhất sẽ báo cáo các nội dung này với Quốc hội tại Kỳ họp thứ Mười một tới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân, vì vậy, Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Mười một sẽ được trình bày tại Quốc hội như thường lệ. Phiên họp về nội dung này cũng sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước theo dõi. “Quốc hội vì dân hoạt động, lắng nghe cử tri và Nhân dân cho đến kỳ họp cuối cùng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.