Đã chốt mức thu phí sử dụng đường bộ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, các mức thu phí sử dụng đường bộ để duy trì các hoạt động bảo trì đường bộ đối với ôtô sẽ từ 180.000 đồng đến 1,44 triệu đồng/xe/tháng.

Lần này, Bộ Giao thông Vận tải chia ôtô trong diện chịu phí thành 8 nhóm thay vì 7 nhóm ở dự thảo lần trước, qua đó các mức thu cụ thể cũng được chia nhỏ hơn.

Hình thức thu đối với ôtô vẫn quy định tại một đầu mối là các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới dựa trên nguyên tắc chỉ cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường cho chủ phương tiện đã nộp đủ phí. Chủ phương tiện có thể thực hiện việc nộp phí theo từng tháng hoặc 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 30 tháng.

Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, đối với ôtô đã đăng kiểm trước thời điểm thu phí (ngày 1/6/2012) sẽ bị truy thu phí tại lần đăng kiểm tiếp theo.

Riêng các loại xe thuộc sự quản lý của Bộ Quốc phòng, Công an, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) sẽ chịu trách nhiệm thu và nộp về quỹ bảo trì đường bộ Trung ước. Ôtô nước ngoài tạm nhập lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam sẽ nộp phí trực tiếp theo đầu phương tiện khi làm thủ tục nhập cảnh, cơ quan thu phí sử dụng đường bộ là các trạm quản lý vận tải cửa khẩu thuộc các Sở Giao thông Vận tải.

Đối tượng xe máy cũng được tăng từ 3 nhóm lên thành 4 nhóm với các mức thu nằm trong khung từ 80.000 đồng đến 180.000 đồng/xe/năm. Cách thu và các mức thu cụ thể sẽ do UBND cấp tỉnh quy định để phù hợp với điều kiện từng địa phương. Cục thuế là các cơ quan chịu trách nhiệm thu.

Nhóm

Loại ôtô chịu phí

Mức thu (nghìn đồng)

Tháng Năm
1 Xe dưới 10 chỗ, xe tải (kể cả xe 4 bánh gắn động cơ 1 xilanh, rơ-moóc và xe chuyên dụng trọng lượng toàn bộ dưới 4 tấn 180 2.090
2 Xe chở người từ 10 đến 24 chỗ; xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 4 tấn đến dưới 8,5 tấn; xe đầu kéo có trọng lượng bản thân dưới 8,5 tấn 270 3.140
3 Xe chở người từ 25-40 chỗ; xe tải, rơ moóc và ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 8,5 tấn đến dưới 13 tấn; xe đầu kéo có trọng lượng bản thân từ 8,5 tấn trở lên 396 4.600
4 Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, rơ moóc và ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 13 tấn đến dưới 19 tấn 590 6.860
5 Xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 19 tấn đến dưới 27 tấn 720 8.380
6 Xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 27 tấn trở lên 1.440 16.760
7 Sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ dưới 27 tấn 720 8.380
8 Sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 27 tấn trở lên 1.044 12.100

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam