Đà Nẵng bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, quỹ có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, dự kiến đến ngày 31/12/2015, con số này nâng lên 100 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố, vốn góp của các tổ chức tín dụng… Ngoài ra quỹ vận động, thu hút nguồn vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho mục tiêu phát triển DNNVV.

Đối tượng là các DNNVV có nhu cầu vay vốn phục vụ phát triển, sản xuất kinh doanh sẽ được quỹ đứng ra bảo lãnh tín dụng. Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, tự bù đắp chi phí, tự chịu rủi ro, bảo toàn và phát triển vốn.

Nguồn: Báo Tiền phong điện tử