Đã bãi bỏ 17 thủ tục từ khi triển khai Luật Hải quan 2014
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Điểm rõ nét nhất khi triển khai Luật Hải quan 2014 là thủ tục và hồ sơ hải quan đã được đơn giản hóa, thời gian kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa cũng được giảm bớt. Thủ tục hải quan điện tử được triển khai tại tất cả chi cục Hải quan trên toàn quốc.

Phương thức hoạt động hải quan hiện đại theo nguyên tắc quản lý rủi ro đã được áp dụng trong toàn bộ hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan. Cùng với đó, công tác kiểm tra sau thông quan được tăng cường, thay đổi phương thức quản lý từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, triển khai Luật Hải quan 2014, quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, của tổ chức và cá nhân có liên quan được minh bạch hơn, tính tự chịu trách nhiệm của người khai hải quan được nâng cao, phân định rõ trách nhiệm của người khai hải quan và công chức hải quan, của cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan. Đồng thời, hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc trực tiếp giữa công chức hải quan và người khai hải quan, tạo sự chuyển biến tích cực cho các tổ chức, DN trong cải cách hành chính để phối hợp quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Được biết, để Luật Hải quan 2014 đi vào cuộc sống, đã có 3 Nghị định của Chính phủ, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 10 Thông tư của Bộ Tài chính, 6 Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Nguồn: Báo điện tử Hải quan