Đà Nẵng: Hơn 7.000 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong đó, vốn ngân sách địa phương là 5.242 tỷ đồng. Vốn ngân sách trung ương được bố trí trong dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021là 1.832 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 6872/BKHĐT-TH thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, tổng số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho thành phố Đà Nẵng là 7.075 tỷ đồng.

Cụ thể, vốn ngân sách địa phương là 5.242 tỷ đồng. Trong đó chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước là 2.019 tỷ đồng; Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 2.700 tỷ đồng; Đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết là 165.000 triệu đồng; Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 357.800 triệu đồng. 

Vốn ngân sách trung ương được bố trí trong dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho thành phố Đà Nẵng là 1.832 tỷ đồng. Gồm vốn trong nước là 1.362 tỷ đồng, Vốn nước ngoài: 470.000 triệu đồng.

Tổng số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho thành phố Đà Nẵng là hơn 7000 tỷ đồng.
Tổng số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho thành phố Đà Nẵng là hơn 7000 tỷ đồng.

Số vốn trong nước 1.362 tỷ đồng sẽ đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững: 927.000 triệu đồng (Đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức tại nút giai thông ngã ba Huế dự kiến bố trí 727.000 triệu đồng và Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu dự kiến bố trí 200.000 triệu đồng). Thu hồi các khoản ứng trước là 129.565 triệu đồng;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thành phố Đà Nẵng triển khai phân bổ kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 theo các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 6872/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thành phố Đà Nẵng báo cáo  phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021 trước ngày 25/10/2020 và cập nhật trên hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước.