Đà Nẵng lập tổ công tác thực hiện Đề án Trung tâm tài chính quy mô khu vực
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tổ công tác được thành lập để thúc đẩy nhanh tiến trình đưa Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh vừa ký quyết định thành lập tổ công tác lập Đề án xây dựng Đà Nẵng thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Theo quyết định này, ông Hồ Kỳ Minh- Phó chủ tịch UBND thành phố sẽ làm tổ trưởng. Tổ có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố lập và trình cấp có thẩm quyền ban hành Đề án xây dựng Đà Nẵng thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Trước đó, Văn phòng Chính Chính phủ có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND TP. Đà Nẵng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với đề xuất xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực. Thủ tướng đã đồng ý về chủ trương giao UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, lập đề án xây dựng “Trung tâm tài chính khu vực” theo mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án Trung tâm tài chính quy mô khu vực sẽ tạo động lực tăng trưởng cho Đà Nẵng.
Đề án Trung tâm tài chính quy mô khu vực sẽ tạo động lực tăng trưởng cho Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để lập đề án theo quy định, bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, trong Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, Đà Nẵng có đề ra định hướng phát triển trở thành trung tâm tài chính. Từ đó, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, UBND Thành phố xây dựng đề án 2020-2025, xác định nhiệm vụ quan trọng là xây dựng Đà Nẵng thành Trung tâm Tài chính và được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương ủng hộ.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã quyết định thành lập tổ công tác, mời các chuyên gia của Trung ương (Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tư pháp…) cùng tham gia tư vấn. Từ những tham vấn này, Đà Nẵng đã mạnh dạn đề xuất Thủ tướng Chính phủ xây dựng Trung tâm Tài chính tầm khu vực tại Đà Nẵng.