Đà Nẵng quy hoạch 4 vùng nông nghiệp công nghệ cao
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thành phố Đà Nẵng đã quy hoạch 4 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuẩn bị đầu tư hạ tầng và thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Theo báo cáo của UBND TP. Đà Nẵng về phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì Thành phố đã quy hoạch phân khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, diện tích 2.986ha để khai thác, thực hiện chức năng nghiên cứu, thử nghiệm, đào tạo, chuyển giao ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kết hợp du lịch.

Đến nay, TP. Đà Nẵng đã có 4 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đều nằm trên địa bàn huyện Hòa Vang. Huyện Hòa Vang đang tập trung triển khai công tác chuẩn bị đầu tư hạ tầng kỹ thuật và tổ chức xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các vùng nông nghiệp công nghệ cao này.

Thành phố Đà Nẵng đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao.
Thành phố Đà Nẵng đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh việc quy hoạch quỹ đất dành cho nông nghiệp công nghệ cao, TP.Đà Nẵng cũng ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực này với nhiều ưu đãi, như: Hỗ trợ 50% chi phí giải phóng mặt bằng nhưng không quá 3 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ đầu tư hạ tầng cơ sở sản xuất (nhà xưởng, thiết bị sản xuất, bảo quản, tưới tiêu) 50% chi phí nhưng không quá 2 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ xây dựng, trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC 50% nhưng không quá 1 tỷ đồng/mô hình; hỗ trợ 100% lãi suất vay đầu tư trong 3 năm với mức vay tối đa 10 tỷ đồng/dự án…

Đến nay, Đà Nẵng đã hình thành 16 mô hình ứng dụng công nghệ cao trên các lĩnh vực; hình thành các doanh nghiệp, HTX sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; hình thành được hơn 20 cánh đồng lúa hữu cơ với diện tích 345ha.

Thành phố Đà Nẵng có có 6 Hợp tác xã hoạt động và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chủ yếu là sản xuất cây trồng theo chuẩn VietGAP và có 18 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng.