Đắk Lắk kiên quyết điều chuyển vốn các dự án chậm giải ngân
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Giải ngân vốn đầu tư công thấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn các dự án chậm giải ngân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 95% đến 100% kế hoạch vốn được giao. Trong đó quý III/2021 phải giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch. Bên cạnh đó, gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, làm rõ nguyên nhân các công trình, dự án chậm tiến độ; đưa kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu phải có biện pháp cụ thể, quyết liệt đối với các chủ đầu tư, nhà thầu không đủ năng lực, để thi công xây dựng công trình, thực hiện dự án. Kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân cao, còn thiếu vốn.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2021, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn thấp so với bình quân chung cả nước. Tính đến ngày 30/6, tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước năm 2021 giao thực hiện dự án là 3.344,609 tỷ đồng, tuy nhiên đến hết tháng 6/2021 chỉ giải ngân đạt 19,43% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 20,43% kế hoạch, ngân sách địa phương đạt 18,7% kế hoạch…