Đảm bảo đủ vốn thu mua lúa, gạo
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Yêu cầu này được Thống đốc Ngân hàng đưa ra nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5159/VPCP-KTN.

Tại văn bản số 7162/NHNN-TD về một số giải pháp đẩy mạnh việc thu mua tiêu thụ hết lúa, gạo vụ hè thu năm 2008 ở đồng bằng sông Cửu Long, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các Ngân hàng thương mại Nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đảm bảo đủ vốn cho Tổng công ty Lương thực miền Nam và Tổng công ty Lương thực miền Bắc thu mua 400.000 đến 500.000 tấn gạo trong tháng 8/2008. Từ đó, giúp các đơn vị này đảm bảo đủ số lượng gạo để xuất khẩu theo hợp đồng đã ký, nhằm tiêu thụ hết lúa, gạo hàng hóa vụ hè-thu năm 2008 cho nông dân.

Theo chỉ đạo của Thống đốc, mức lãi suất ngân hàng cho doanh nghiệp vay phải là mức thấp nhất trong khung lãi suất cho vay của từng ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, cơ chế cho vay sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành. Với lãi suất cho vay, các ngân hàng căn cứ vào tình hình thực tế và cơ chế điều hành lãi suất hiện hành để xác định lãi suất thích hợp đối với các doanh nghiệp vay vốn thu mua lúa, gạo, làm sao bảo đảm hài hòa lợi ích của ngân hàng và doanh nghiệp.

Đối với các hộ nông dân đã thu hoạch lúa nhưng chưa tiêu thụ được, có nhu cầu vốn sản xuất tiếp, các ngân hàng xem xét cho gia hạn nợ cũ và tiếp tục cho vay mới theo quy định hiện hành.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng cho vay thu mua lúa, gạo và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long phải nghiêm túc thực hiện báo cáo về tình hình cho vay thu mua lúa, gạo.

Nguồn:Báo Điện tử Tổ quốc