Đào tạo để “đúc” ra những lãnh đạo trong sạch
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

– Thưa ông, tại sao phải đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình đào tạo?

– Luật PCTN có hiệu lực thi hành từ hai năm trước, hiện việc triển khai luật đã khá sâu rộng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, thậm chí có nhiều khiếm khuyết nên phải cân nhắc. Mặt khác, việc đấu tranh PCTN là lâu dài, kiên trì, thậm chí không có điểm dừng. Chúng ta xác định: còn nhà nước là còn tham nhũng, vì vậy, lo cho đối tượng kế cận là cần thiết.

Chính vì vậy mà NQTW 3 đã đề cập đến thực trạng này và ra chỉ đạo phải soạn thảo nội dung PCTN vào trường học. Trường học ở đây là nhiều cấp độ: đại học, cao đẳng, trường hành chính… Lâu nay, chúng ta bỏ trống, chưa có giáo trình, tài liệu phổ biến cho việc đào tạo, vì vậy tôi cho rằng,chủ trương này là rất đúng lúc.

– Việc đặt ra lộ trình trong năm tới có khả thi không, khi giáo trình và giảng viên đều chưa có, thưa ông?

– Chúng tôi có 2-3 phương án. Từ nay đến 2010 sẽ hoàn chỉnh một vài nội dung để thí điểm ở một số đối tượng. Từ 2010 sẽ triển khai đại trà. Trước hết là chọn đối tượng CBCC nhà nước, sinh viên các trường đại học… học sinh các trường phổ thông.

Về giáo viên, có thể các thầy cô dạy lí luận sẽ kiêm thêm môn này với tiền thù lao được tính toán cụ thể. Trước mắt, chúng tôi sẽ tập huấn chỉ đạo liên tục nhiều lớp đối tượng để họ tiếp cận ngày được. Vẫn biết, đối tượng đào tạo quá lớn mà đội ngũ thầy cô, quản lý còn thiếu nhưng chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục.

Quá trình soạn tài liệu phải bàn cãi nhiều để hoàn thiện, ban soạn thảo sẽ phải khéo léo gạt bớt xung đột và chủ động xử lý… Việc thực hiện so với Luật có hiệu lực còn quá chậm, nhưng không phải vì thế mà bỏ sót các nội dung, làm giảm tính phổ cập.

Nhiều ý kiến cho rằng việc đào tạo này không nên áp dụng cho nhiều đối tượng. Là thành viên ban soạn thảo đề án, ông nghĩ sao?

– Đại biểu, bộ ngành có quyền đưa ra ý kiến khi được mời đóng góp như chưa đưa giáo dục PCTN vào các trường phổ thông, còn vị khác lại đề nghị bắt buộc từ tiểu học, vấn đề là trước sau gì cũng phải thực hiện.

Quan điểm của tôi là cần thiết phải đưa vào trường học, còn đưa thế nào, phạm vi thí điểm, hiệu quả, nhiều cái có lợi hơn những cái mình chưa thực hiện. Tôi nghĩ các đối tượng đều nên được hưởng sự giáo dục đó. 

– Vậy việc giảng dạy cho học sinh phổ thông sẽ chọn điểm nhấn nào trong nội dung PCTN?

– Tất  nhiên, mỗi đối tượng có nội dung riêng, phù hợp với điều kiện lứa tuổi, tính cách tiếp thu. Trước hết, phải cho các em nhận thức đầy đủ tác hại của tham nhũng đối với nguy cơ phá hoại đất nước.

Việc được giáo dục về phòng chống tham nhũng sẽ đem lại cho học sinh, sinh viên nhận thức tốt, mà đây là đội ngũ cán bộ tiền đề, kế thừa cho bộ máy công quyền nhà nước. Đây cũng là nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ của đất nước trong tương lai… Rất mong qua đó sẽ có một đội ngũ cán bộ thật sự trong sạch.

Trước mắt, chúng tôi có kế hoạch phối hợp phân vai để tìm người đứng ra soạn thảo nội dung, đối tượng mình quản lý, rồi mới có hội đồng nghiệm thu đánh giá giáo trình đó, rồi mới cho triển khai

– Có thể hiểu việc thực hiện đề án sẽ phải vừa làm vừa sửa, thưa ông?

– Thanh tra Chính phủ sẽ là đơn vị chủ trì triển khai, phối hợp giữa các bộ ngành trung ương, sau đó phân công cụ thể cho từng bộ.

Chúng tôi đã tham khảo tài liệu của nước ngoài về vấn đề này như TQ, các nước Châu Âu và thông tin trên mạng, các đại sứ quan để nội dung thêm phong phú. Tổ đề án sẽ chủ động về thời gian, phương thức phối hợp, thậm chí chủ động luôn phần vịêc của các bộ có đối tượng đào tạo mà chuẩn bị không tốt.

Chúng tôi sẽ sử dụng các chuyên gia giỏi làm việc, tuy nhiên không dám cầu toàn mà trước mắt sẽ cố hết sức, sau đó sơ kết rút kinh nghiệm. Dự án sẽ được thí điểm từ các trường quản lý hành chính nhà nước vì đối tượng đào tạo này đang là CBCC nhà nước, phục  vụ trực tiếp công việc của bộ máy công quyền.

– Xin cảm ơn ông!

Theo VTC