Đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu các sản phẩm vật liệu xây dựng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân của các doanh nghiệp thuộc Bộ khoảng 14 – 15% trong năm 2010 và hoàn thành kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, góp phần cùng cả nước kiềm chế lạm phát, thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị thực hiện hàng loạt giải pháp. Cụ thể, đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ phải chủ động triển khai các biện pháp để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả đầu tư, tìm kiếm thị trường; tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 từ đó đề ra và thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị đã đăng ký với Bộ từ đầu năm; tập trung kiểm tra, kiểm soát các chi phí đầu vào, chủ động về nguồn cung cấp nguyên, nhiên vật liệu để ổn định sản xuất…

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân