ĐBQH Giàng A Chu (Yên Bái): Phải quy định hết sức cụ thể các mức phạt thì mới bảo đảm tính khả thi của luật
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tôi cho rằng, khung hình phạt này là quá xa nhau, cách nhau khoảng 20 nghìn lần. Do đó, tôi đề nghị QH khi thông qua dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng cần giao cho Chính phủ hướng dẫn hết sức chi tiết, cụ thể việc áp dụng các mức phạt thì mới bảo đảm tính khả thi cao của Luật này.

Về nộp tiền phạt và phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79, tôi đồng tình vì quy định mức phạt tối đa không thể người dân vi phạm hành chính có tiền nộp phạt 1 lần, đặc biệt là đối với người nghèo, đối với vùng dân tộc thiểu số phạt một lần ở mức tối đa 100 triệu đồng hay trên 100 triệu đồng, chắc chắn không đáp ứng được. Tuy nhiên, ở Điểm a, Khoản 1 quy định việc phạt từ 20 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức theo tôi là cao, đề nghị đưa xuống 10 triệu đồng đối với cá nhân, 100 triệu đồng đối với tổ chức là phù hợp. Về số lần nộp phạt như thế nào cho phù hợp, Khoản 2 điều này quy định nộp phạt nhiều nhất không quá 3 lần, nếu quy định như vậy cũng chưa thỏa đáng. Chúng tôi đề nghị Chính phủ nên quy định chi tiết hơn, có thể có mức phạt chỉ nộp 1 lần, mức phạt nào từ đâu đến đâu, từ mức nào đến mức nào phạt nhiều lần, nếu phạt 1 tỷ đồng mà quy định nộp 3 lần, tôi chắc chắn sẽ không có tính khả thi. Cho nên, ở mục này nên quy định số lần phạt không quá 5 lần là phù hợp.

Về những hành vi bị cấm, về cơ bản tôi nhất trí với 12 khoản quy định trong dự thảo Luật, nhưng thực tế hiện nay có vấn đề mà 12 khoản này chưa điều chỉnh, đó là người vi phạm hành chính và cán bộ công chức thi hành công vụ có thể thỏa hiệp với nhau, pháp luật cũng đã quy định là không ghi biên bản và cũng không ghi biên lai thu tiền, người vi phạm cũng không nộp tiền ở kho bạc. Như vậy hai bên thỏa hiệp và người vi phạm đó vẫn nộp phạt nhưng đồng tiền đó không vào nhà nước. Cho nên chúng tôi đề nghị ở Khoản 4 và Khoản 10 nên quy định cụ thể hơn đối với những trường hợp này.

Nguyễn Vũ ghi
Nguồn: Báo Người đại biểu nhân dân