Đề nghị Quốc hội đưa vào chương trình dự án Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Nếu sửa đổi hết các luật được đưa vào danh sách từ trước sẽ khó có thể hoàn thành trong ngày một, ngày hai. Do vậy, ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định) đề nghị, Quốc hội đưa vào chương trình dự án Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) coi như luật khung để Bộ Y tế dựa vào đó ban hành các thông tư hướng dẫn cụ thể trong những lĩnh vực cụ thể. Dự án Luật này không chỉ khắc phục bất cập trong luật hiện hành mà theo ông Nguyễn Lân Hiếu, sẽ lần đầu tiên luật hóa một hình thức khám, chữa bệnh mới rất quan trọng trong giai đoạn bùng phát đại dịch mà chưa biết đến bao giờ kết thúc. Đó chính là khám, chữa bệnh từ xa, để giúp các cơ sở y tế khắc phục nhiều khó khăn khi triển khai hình thức khám chữa bệnh này, qua đó thực hiện áp dụng trên diện rộng.