Đề xuất Chương trình hỗ trợ phát triển cụm liên kết ngành với DN nhỏ và vừa
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đối tượng được hưởng hỗ trợ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển thuộc: Nhóm ngành Chế biến nông, lâm, thủy sản; nhóm ngành Dệt may, Da giầy và một số nhóm ngành khác do Chính phủ điều chỉnh theo từng thời kỳ.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các nhóm ngành trên để được hỗ trợ sẽ phải đáp ứng các điều kiện sau: Thời gian hoạt động tối thiểu 5 năm; doanh thu trung bình trong ngành, lĩnh vực tiềm năng đạt từ 10 tỷ đồng trở lên trong 3 năm gần nhất tính đế thời điểm tham gia chương trình; đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực tập trung mật độ các doanh nghiệp tham gia các ngành, lĩnh vực tiềm năng theo quy định trên; đáp ứng các tiêu chí khác của doanh nghiệp thuộc cụm do cơ quan chủ trì chương trình quy định.
Nội dung, biện pháp hỗ trợ
Theo dự thảo, doanh nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ sẽ được tham gia miễn phí các khóa đào tạo nâng cao nhận thức về cụm liên kết, chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, được hỗ trợ 50% chi phí đối với các khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên biệt tại hiện trường; hỗ trợ 50% chi phí hoạt động tư vấn kỹ thuật chuyên biệt liên quan đến tổ chức, sắp xếp lại sản xuất nhằm cải thiện hiệu quả, nâng cao năng suất; hỗ trợ 30% chi phí kiểm định, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đăng ký sở hữu trí tuệ, sử dụng dịch vụ trong các phòng thí nghiệm, các cơ sở vật chất của Nhà nước; hỗ trợ 30% chi phí hợp đồng tư vấn đặt hàng các cơ sở viện, trường để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ.
Doanh nghiệp tham gia chương trình cũng sẽ được giảm 50% mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp nếu được xác định sử dụng đầu vào là sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khác trong cụm với tỷ lệ tối thiểu về giá trị là 70%; miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu đầu vào cho nhóm các doanh nghiệp thuộc cụm liên kết ngành cùng mua chung.
Đồng thời, hỗ trợ lãi suất đối với các hợp đồng vay ngân hàng cho nhóm doanh nghiệp trong cụm có liên kết với nhau, sản phẩm của doanh nghiệp này là đầu vào hoặc đầu ra của doanh nghiệp khác trong nhóm. Được phân luồng xanh khi làm thủ tục xuất nhập khẩu; hỗ trợ 100% chi phí hợp đồng tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu cụm liên kết ngành.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ