Đề xuất lập cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ (cơ quan soạn thảo) đề xuất lập một cơ quan kiểm soát và tổ chức đăng ký TTHC trên toàn quốc trực thuộc Văn phòng Chính phủ. Trước mắt, tổ công tác chuyên trách về cải cách TTHC mà Thủ tướng thành lập hồi tháng 4-2008 sẽ đảm đương nhiệm vụ này cho đến hết năm 2010.

Theo dự thảo, các bộ trưởng, chủ tịch tỉnh khi soạn thảo TTHC phải lấy ý kiến cơ quan kiểm soát.

Cũng theo dự thảo, mọi thông tin về TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức phải được công khai đầy đủ, thường xuyên, dễ hiểu, dễ tiếp cận, khai thác và sử dụng. Khi triển khai TTHC phải đảm bảo quyền được phản ánh, kiến nghị của xã hội với thủ tục đó.

Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tất cả sẽ được vận hành trên môi trường Internet để thuận lợi cho quản lý, tra cứu.

Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM