Đề xuất xây dựng Đà Nẵng thành Trung tâm Tài chính quy mô khu vực
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa có văn bản số 1249/BKHĐT-KTĐPLT đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Đà Nẵng lập đề án xây dựng Thành phố Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Theo lý Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dựa trên cơ sở chỉ đạo tại Nghị quyết số 43-NQTW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 là: “Xây dựng Thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính…” và ý kiến của các Bộ: Tài chính; Bộ Tư pháp; Ngân hang Nhà nước Việt Nam…, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:

Chấp thuận chủ trương cho phép Đà Nẵng lập đề án xây dựng Thành phố Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực; Giao uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các Bộ: Tài chính, Tư pháp và Ngân hang Nhà nước Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập đề án cho phù hợp.

Trong văn bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng kiến nghị Thủ tướng giao UBND Thành phố Đà Nẵng nghiên cứu và thuê tư vấn (ưu tiên tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm và mối quan hệ tốt với những tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư có tiềm năng) để lập Đề án bao gồm các đề xuất về các cơ chế, chính sách xây dựng trung tâm tài chính quy mô khu vực, trong đó cần nêu rõ cơ chế nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ quốc hội, Quốc hội, các Bộ, ngành và Thành phố.

Đồng thời, đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao UBND Thành phố Đà Nẵng lựa chọn nhà tài trợ đơn vị tư vấn để xây dựng Đề án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Theo phương án quy hoạch của Đà Nẵng và một số phương án lập quy hoạch của các doanh nghiệp đang đề xuất đầu tư, Đà Nẵng sẽ xây dựng Khu phức hợp Trung tâm tài chính, thương mại, vui chơi giải trí casino và chung cư cao cấp tại các lô đất từ A12-A15 tại đường Võ Văn Kiệt, lô A* có diện tích 2,7ha đường Võ Nguyên Giáp và dự án Phố thương mại tài chính tại KCN An Đồn thành môt dự án tổng thể.