Đến giữa tháng 4, đã xuất khẩu trên 1,5 triệu tấn gạo
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Hiện nay, tại các tỉnh vùng ĐBSCL, giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.950- 7.050 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.750- 6.850 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. 

Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn khoảng 7.900 – 8.000 đ/kg, gạo 15% tấm 7.700 – 7.800 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.550 – 7.650 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.

Số liệu của Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho thấy: Tính đến ngày 14-4, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL xuống giống vụ Đông Xuân 2015-2016 được khoảng gần 1,6 triệu ha/1,560 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch trên 1,5 triệu ha với năng suất 6,7 tấn/ha, sản lượng khoảng 10,38 triệu tấn lúa; vụ Hè Thu xuống giống được 700.000 ha/1.650.000 ha diện tích kế hoạch, thu hoạch khoảng 50.000 ha với năng suất 5,5 tấn/ha.

Uyển Như
Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/Pages/Den-giua-thang-4-da-xuat-khau-tren-15-trieu-tan-gao.aspx