Điểm tình hình thương mại Việt Nam – Inđônêxia 8 tháng năm 2007
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam- Indonesia trong mấy năm qua ngày càng phát triển, trong đó kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường này có chiều hướng tăng, nhập siêu giảm.   Xuất khẩu 8 tháng năm 2007 đạt 895,7 triệu USD, tăng 35,1% so cùng kỳ (8 tháng năm 2006 xuất khẩu đạt 662,9 triệu USD). Ước thực hiện 9 tháng năm nay sẽ đạt 990,69 triệu USD.

Top 5 các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng gồm:

1. Cà phê tăng gấp 26 lần về lượng, tăng gấp 3,38 lần về trị giá;
2. Cao su tăng 31,2% về lượng, tăng 30,3% về trị giá;
3. Chè tăng 2,64 lần về lượng, tăng 2,36 lần về trị giá;
4. Gạo tăng 7,5 lần về lượng, tăng 8,28 lần về trị giá
5. Giày dép các loại tăng 40% về trị giá.
Nhập khẩu 8 tháng từ thị trường Inđônêxia đạt 833.100.000 USD, tăng 32% so cùng kỳ năm 2006. Như vậy trong 8 tháng năm 2007 Việt Nam xuất siêu sang thị trường Inđônêxia 62.600 USD, tăng 120 triệu USD so với mức xuất siêu của 8 tháng năm 2006.

Trị giá các mặt hàng nhập khẩu tăng trong 8 tháng năm chủ yếu là các loại vật tư, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, bao gồm:   1. Thức ăn gia súc tăng 71,8%; 2. Xăng dầu tăng 317,6%; 3. Clinker tăng 375%; 4. Nguyên liệu thuốc lá tăng 358,6% ; 5. Kính xây dựng tăng 200%.    Một số mặt hàng trị giá nhập khẩu giảm trong 8 tháng năm 2007 gồm :   1. Các sản phẩm hóa chất giảm 14,6% so cùng kỳ; 2. Bột giấy giảm 6,3%;  3. Cao su tổng hợp giảm 68,2%; 4. Các sản phẩm sữa giảm 72,7%;  5. Lúa mỳ giảm 31,6%; 6. Gỗ và nguyên phụ liệu gỗ giảm 9,6%.

Ước 9 tháng kim ngạch hai chiều đạt 1,88 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Indonesia đạt 990,69 triệu USD, hưởng thăng dư trên 90 triệu USD.   Tải file đính kèm dưới đây để có thêm số liệu về hàng hoá xuất khẩu của  Việt Nam sang Inđônêxia 8 tháng năm 2007.

 
Tải về tài liệu tham khảo.
So lieu Indo-Aug07.doc

Theo Thương vụ VN tại Inđônêxia