Điều kiện sản xuất phân bón
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cụ thể, điều kiện sản xuất phân bón như sau: Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật; có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với công suất của dây chuyền, máy thiết bị sản xuất phân bón.

Bên cạnh đó, dây chuyền, máy thiết bị sản xuất từ khâu xử lý nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng đáp ứng được công suất sản xuất và quy trình công nghệ. Các công đoạn, hệ thống bắt buộc phải sử dụng máy thiết bị được cơ giới hoá hoặc tự động hóa. Máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh theo quy định. Nguyên liệu, thành phẩm phải xếp đặt riêng không lẫn nhau và không để tiếp xúc trực tiếp trên nền nhà, mặt đất đối với bao bì phân bón dễ thấm ướt như giấy, bao dệt không lót bao nhựa PE (polyethylene) bên trong.

Có phòng thử nghiệm, phân tích được chỉ định hoặc có thỏa thuận với tổ chức thử nghiệm, phân tích được chỉ định hoặc công nhận và đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, phân tích theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để quản lý chất lượng sản phẩm. Dự thảo nêu rõ, đến hết tháng 3/2018, các tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón phải có phòng thử nghiệm, phân tích được để đánh giá các chỉ tiêu đa lượng đối với phân bón do mình sản xuất.

Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO hoặc tương đương, đối với cơ sở mới thành lập, muộn nhất sau một năm kể từ ngày thành lập; có đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động theo quy định hiện hành. Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất có trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành khoa học kỹ thuật.

Điều kiện đóng gói, buôn bán phân bón

Tổ chức đóng gói phân bón phải đáp ứng điều kiện sau: Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật; có địa điểm đóng gói phân bón, diện tích nhà xưởng phù hợp với công suất đóng gói phân bón; có máy thiết bị định lượng và đóng gói sản phẩm phân bón, có quy trình đóng gói phân bón; có đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và an toàn, vệ sinh lao động theo quy định hiện hành. Người trực tiếp quản lý, điều hành đóng gói có trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành khoa học kỹ thuật.

Về điều điều kiện buôn bán phân bón, theo dự thảo, tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có một trong các loại văn bản: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc; Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm buôn bán; Giấy chứng nhận đăng ký hộ buôn bán.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân phải có cửa hàng hoặc địa điểm buôn bán phân bón. Cửa hàng hoặc địa điểm buôn bán, nơi bày bán phân bón phải có biển hiệu, có bảng giá bán công khai từng loại phân bón, niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc. Phân bón bày bán phải được xếp đặt riêng, không để lẫn với các loại hàng hóa khác, phải được bảo quản ở nơi khô ráo và được xếp lên kệ, không để tiếp xúc trực tiếp trên nền nhà, mặt đất đối với bao bì phân bón dễ thấm ướt như giấy, bao dệt không lót bao nhựa PE (polyethylene) bên trong, đảm bảo giữ được chất lượng phân bón và điều kiện vệ sinh môi trường. Có đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và vệ sinh lao động theo quy định hiện hành.

Người trực tiếp quản lý buôn bán phân bón và người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón. Trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành khoa học kỹ thuật.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn

Nguồn: www.chinhphu.vn