Điều kiện tham gia làm thành viên tổ chuyên gia đấu thầu
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thành viên tổ chuyên gia thực hiện công tác đánh giá hồ sơ dự thầu phải được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp…

Độc giả Nguyễn Văn Long (tỉnh Đồng Nai) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu. Tôi tốt nghiệp cử nhân kinh tế, đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu (lĩnh vực xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp).

Hiện tại công ty tôi ký hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho 1 tổ chức.

Tôi xin hỏi, cá nhân ông có đủ điều kiện tham gia thành viên tổ chuyên gia trong việc lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu nêu trên không (tôi có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, nhưng không có bằng cấp chuyên môn phù hợp trong lĩnh vực công nghệ thông tin)?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điều 16 Luật Đấu thầu quy định điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu:

– Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư;

– Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Khoản 2 Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan.

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì một trong những nội dung cam kết của thành viên tổ chuyên gia thực hiện công tác đánh giá hồ sơ dự thầu là được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu đang xét.

Đối với vấn đề của ông Long, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định nêu trên.