Dân chủ, trách nhiệm, nhiều quyết đáp hợp lòng dân 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Đánh giá bước đầu về kết quả Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV, nhiều đại biểu Quốc hội khẳng định, đây là một kỳ họp thành công, thể hiện ở nhiều nội dung quan trọng được đưa ra Quốc hội xem xét, quyết định, trong đó có những nội dung mang tính khơi mở động lực phát triển cho đất nước, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân. Thành công của kỳ họp cũng được thể hiện qua phát biểu có chất lượng, thẳng thắn, đầy trách nhiệm của nhiều đại biểu Quốc hội và sự điều hành linh hoạt của Chủ tọa các phiên họp, tạo điều kiện cho đại biểu tranh luận, làm sáng rõ vấn đề.

ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên Huế):
Nhiều quyết đáp mang tính khơi mở động lực phát triển

Kỳ họp thứ Mười diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội của đất nước chịu ảnh hưởng tác động của dịch Covid – 19, nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng, các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội được các ĐBQH quan tâm, tập trung thảo luận. Qua 19 ngày làm việc trong 2 đợt họp, có thể thấy, Kỳ họp thứ Mười tiếp tục là một kỳ họp thành công của nhiệm kỳ Khóa XIV. Thành công ở nhiều nội dung quan trọng được Quốc hội xem xét, quyết định, trong đó có những nội dung mang tính khơi mở động lực phát triển cho đất nước, thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của công tác quản lý nhà nước để bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân. Sự thành công của kỳ họp cũng được thể hiện qua phát biểu có chất lượng, thẳng thắn, đầy trách nhiệm của nhiều đại biểu. Điều này không phải đến Kỳ họp thứ Mười mà được thể hiện xuyên suốt trong các kỳ họp của Quốc hội Khóa XIV. 

Thành công của kỳ họp còn được thể hiện qua nhiều vấn đề khó đã được các đại biểu đưa ra thảo luận, tranh luận kỹ với tinh thần xây dựng, góp phần làm sáng rõ chân lý, tìm ra lẽ phải, từ đó đưa ra những quyết định hợp với lòng dân.

Tại mỗi phiên thảo luận, một mặt, Chủ tọa đã điều hành linh hoạt, dân chủ, tạo điều kiện để các đại biểu thảo luận, tranh luận, đi đến cùng vấn đề. Nhưng mặt khác, cũng giữ đúng nguyên tắc, kiên quyết nhằm hướng đại biểu và các thành viên Chính phủ tuân thủ đúng thời gian thảo luận, chất vấn, tranh luận, bảo đảm quyền và cơ hội của các đại biểu khác. Nhiều cử tri chia sẻ với tôi đặc biệt ấn tượng với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong hai ngày rưỡi diễn ra chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Chủ tịch Quốc hội điều hành linh hoạt, bám sát quy định về thời gian chất vấn, trả lời chất vấn, kịp thời đưa ra những nhắc nhở ngắn nhưng đúng trọng tâm, đúng vấn đề với các bộ trưởng, trưởng ngành. Các ĐBQH thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào nội dung chất vấn. Các thành viên Chính phủ, các trưởng ngành cơ bản trả lời rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục. Đương nhiên, cũng có vấn đề bộ trưởng, trưởng ngành trả lời còn chưa đáp ứng yêu cầu của đại biểu, chưa làm rõ được trách nhiệm nên còn có ý kiến tranh luận, trao đổi lại.  

ĐBQH Tô Văn Tám (Kon Tum):
Một Quốc hội tranh luận ngày càng rõ nét, hiệu quả và chất lượng

Tôi đánh giá cao khi Kỳ họp thứ Mười tiếp tục tổ chức thành hai đợt, họp trực tuyến kết hợp tập trung, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, vừa có thời gian để các ĐBQH nghiên cứu tài liệu. Chương trình kỳ họp được thiết kế hợp lý, khoa học, và dù được bổ sung, điều chỉnh một số nội dung nhưng vẫn bảo đảm đúng quy trình và thời gian để các ĐBQH thảo luận, đánh giá.

Là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ, nhưng tôi thấy rõ tinh thần làm việc trách nhiệm, thẳng thắn, đặc biệt thấy rõ hơn một Quốc hội tranh luận hoạt động ngày càng hiệu quả và chất lượng. Đơn cử với nội dung thảo luận về kinh tế – xã hội, tại kỳ họp lần này, thời gian dành cho đại biểu thảo luận, góp ý kiến được bố trí nhiều hơn so với các kỳ họp trước. Qua các phiên thảo luận, ý kiến đều rất tập trung, phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như những vấn đề nóng dư luận xã hội đang quan tâm, theo dõi, từ đó đề xuất nhiều giải pháp khắc phục. Hầu hết ý kiến đều chỉ đúng và trúng các kết quả làm được cũng như những vấn đề còn yếu kém, tồn tại, hạn chế của tình hình kinh tế – xã hội nhiều năm qua. Với những trả lời chưa thuyết phục của thành viên Chính phủ, các đại biểu cương quyết tranh luận, phản biện, nhằm làm sáng rõ vấn đề. 

Năm 2020 là một năm đặc biệt với khu vực, thế giới và nước ta khi phải tập trung chống dịch Covid-19, thì việc Quốc hội đánh giá đúng tình hình, đề xuất nhiều giải pháp căn cơ cho sự phát triển của đất nước có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, chuẩn bị kỹ cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Thành công của kỳ họp lần này có vai trò của công tác điều hành, rất mạch lạc, khách quan, không cứng nhắc, bảo đảm Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố đều được phát biểu; những phát biểu dài dòng, không đi vào vấn đề chính đều được kịp thời nhắc nhở, đồng thời cũng dành thêm thời gian cho một số phát biểu để diễn đạt hết ý, bảo đảm cử tri và Nhân dân hiểu rõ hơn vấn đề hơn.

ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP Hồ Chí Minh):
Nhiều quyết định hợp lòng dân

Kỳ họp thứ Mười tiếp tục là kỳ họp rất thành công. Quốc hội đã thảo luận, đánh giá và quyết định nhiều nội dung quan trọng như kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020: phát triển kinh tế – xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020…

Diễn ra trong bối cảnh kinh tế – xã hội tiếp tục chịu ảnh hưởng từ dịch Covid – 19, tình hình bão lũ miền Trung diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề liên quan đến mục tiêu tăng trưởng, bảo vệ môi trường, các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội được các đại biểu quan tâm, góp ý một cách thẳng thắn, chân thành, dân chủ, trách nhiệm. Những vấn đề lớn, khó trong các dự án luật đều được đại biểu tranh luận để làm sáng rõ vấn đề, tìm ra tiếng nói chung, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp với lòng dân.

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ Khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ Khóa XIII. Đây là phiên chất vấn mang tính chất tổng kết nhiệm kỳ. Gần như bộ trưởng, trưởng ngành nào cũng phải tham gia trả lời chất vấn về các lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. Các vấn đề đưa ra chất vấn rất đa dạng, không bị gói gọn hay bó chặt về mặt nội dung. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được cử tri đánh giá cao và đề nghị cần tiếp tục phát huy trong các nhiệm kỳ tiếp theo của Quốc hội.