DN nước ngoài được đầu tư dự án xây lại chung cư cũ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cụ thể, theo dự thảo, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia đầu tư vốn hoặc góp vốn đầu tư dự án xây dựng lại nhà chung cư, gồm: 1- Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 2- Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư; 3- Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia đầu tư vốn hoặc góp vốn đầu tư dự án xây dựng lại nhà chung cư phải bảo đảm 2 điều kiện sau: Một là, có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Hai là, có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án; có vốn ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản.

Dự thảo nêu rõ, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng lại nhà chung cư thực hiện theo quy định tại Điều 114 của Luật Nhà ở. Trường hợp các chủ sở hữu nhà chung cư lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia đầu tư vốn hoặc tham gia góp vốn để đầu tư xây dựng lại nhà chung cư mà có từ 2 doanh nghiệp trở lên đăng ký tham gia đầu tư thì đơn vị được lựa chọn là doanh nghiệp đạt tỷ lệ ý kiến đồng thuận cao nhất của các chủ sở hữu.

Tuệ Văn

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ