DN sẽ được chọn ưu đãi thuế TNDN
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh đã được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu (trừ hoạt động dệt may) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN đến hết năm 2011. Kể từ năm 2012 trở đi, nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác về thuế thu nhập DN, những DN trên được lựa chọn cơ chế hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế mà DN đáp ứng.

Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp