Đánh giá năng lực cạnh tranh cụm công nghiệp dệt may
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy triển khai hiệu quả chương trình hội nhập kinh tế quốc tế của TP.HCM và hỗ trợ các tỉnh trong vùng” do Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO tài trợ, Trung tâm WTO thành phố (thuộc Viện Nghiên cứu phát triển) triển khai nhằm thực hiện Chương trình hội nhập kinh tế quốc tế của TP.HCM.

Hội thảo đã thu thập ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, chuyên gia và Hiệp hội, doanh nghiệp về Báo cáo khung phân tích với các nội dung như: cách tiếp cận, vấn đề cần nghiên cứu, dự kiến các thông tin cần thu thập và phương pháp thu thập liên quan đến cạnh tranh của cụm ngành dệt may.

Đây là báo cáo được các chuyên gia tư vấn từ Viện Chính sách Công (thuộc Trường Đại học Kinh tế TP.HCM) và Viện Quản lý kinh tế Trung ương thực hiện với phương pháp tiếp cận mới, kết hợp giữa phân tích cụm ngành với chuỗi giá trị nhằm đánh giá đúng năng lực cạnh tranh của cụm ngành dệt may trên địa bàn thành phố và một số tỉnh lân cận, từ đó đề xuất chính sách thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả trong nội ngành.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thành công của nghiên cứu sẽ được nhân rộng ra các cụm ngành khác, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, tái cấu trúc nền kinh tế theo chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế của các ngành công nghiệp, thúc đẩy tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nguyễn Huế
Nguồn: Báo Hải quan Online