Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tham gia góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Luật Luật sư được ban hành từ năm 2006, gồm 94 điều. Qua hơn 5 năm thực hiện, một số quy định của Luật Luật sư còn chưa phù hợp với thực tế hoạt động luật sư. Do vậy, để nâng cao chất lượng luật sư, một số quy định đã được đề xuất sửa đổi trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

Tham gia góp ý tại hội nghị, đa số các đại biểu đều thống nhất cao với những nội dung của các điều luật trong dự án Luật, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, chỉnh sửa một số thuật ngữ cho các điều luật. Trong đó tập trung vào một số nội dung như: Tiêu chuẩn luật sư và đào tạo luật sư; thời gian đào tạo nghề luật sư; tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho luật sư; người tập sự hành nghề luật sư; hành nghề luật sư với tư cách cá nhân; quy định việc cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư; điều kiện miễn đào tạo nghề luật sư; quyền và nghĩa vụ của luật sư; thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư; vấn đề xử lý vi phạm trong hành nghề luật sư…

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Trần Văn Minh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ xem xét, tổng hợp trình Quốc hội để nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung vào các điều, khoản của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư tại kỳ họp thứ 4 sắp tới. Theo dự kiến, Luật Luật sư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 – 7 – 2013.

Theo Báo Quảng Ninh