Doanh nghiệp cần hiểu, vận dụng đúng quy định về thuế và hải quan để giảm rủi ro
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, năm 2014, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan ban hành nhiều quy định và chính sách thuế, hải quan mới có ảnh hưởng tới hoạt động của DN.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng đã và đang tăng cường công tác thanh, kiểm tra trên toàn bộ các lĩnh vực về thuế và hải quan, với định hướng nâng cao ý thức tuân thủ của các DN trong cơ chế tự khai, tự nộp. Bên cạnh việc đẩy mạnh những đợt thanh, kiểm tra truyền thống, các cơ quan thuế và hải quan gần đây còn tiến hành các đợt thanh, kiểm tra chuyên đề như thanh tra chuyển giá, thanh tra các lĩnh vực có rủi ro thuế cao, thắt chặt việc áp dụng chính miễn giảm, tính giá, áp mã số hàng nhập khẩu…. Ngoài truy thu thuế, số tiền phạt chậm nộp, phạt vi phạm trong những đợt thanh, kiểm tra thuế gần đây của các cơ quan thuế là khá đáng kể và có tác động lớn đến hiệu quả kinh doanh của DN.

Với thực trạng này, những rủi ro về việc không tuân thủ thuế (dù là vô tình hay cố ý) đã trở thành thách thức thực sự cho DN. Do vậy, việc hiểu đầy đủ và vận dụng đúng các quy định về thuế và hải quan sẽ giúp DN quản lý tốt hơn chiến lược về thuế và hải quan, giảm rủi ro và chi phí trong tương lai, tăng cường hiệu quả hoạt động và từ đó giúp đảm bảo mục tiêu kinh doanh của DN.

– See more at: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2014/8/358963/#sthash.6CmfNy4D.dpuf