Doanh nghiệp kinh doanh cao su tự nhiên cán đích lợi nhuận năm
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Như vậy, có thể thấy, giá mặt hàng cao su xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2009.

Hiện nay, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới về sản xuất cao su, và đứng thứ 3 trên thế giới về xuất khẩu cao su tự nhiên.

XK Cao su Lượng
Nghìn tấn
Giá trị
Triệu USD
10 tháng/2009 246,88 318.47
10 tháng/2010 237,00 500

Các doanh nghiệp sản xuất cao su, mủ cao su tự nhiên cũng tăng trưởng khá. 4/5 doanh nghiệp kinh doanh cao su tự nhiên đã niêm yết đã vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cả năm 2010. Một doanh nghiệp sắp cán đích lợi nhuận.

Mã CP
Kế hoạch LN
Thực hiện Tỷ lệ hoàn thành
DPR-cty mẹ
233 239 102.58%
HRC 60.4 82.71 136.94%
PHR-cty mẹ
349 413 118.34%
TRC 166.91 164.74 98.70%
TNC 24 35.86 149.42%

Giá trị hàng tồn kho tăng – Xu hướng ”trữ” hàng

Tại thời điểm kết thúc tháng 9, cả 5 doanh nghiệp đều có số dư hàng tồn kho cuối kỳ tăng so với số dư đầu năm.

Công ty mẹ DPR đạt 47,19 tỷ đồng, tăng 25,47%; HRC đạt 27,64 tỷ đồng, tăng 35,36%; Công ty mẹ PHR đạt 154,19 tỷ đồng, tăng 24,38%; TRC có giá trị hàng tồn kho là 53,02 tỷ đồng, tăng 36,44%; TNC đạt 25,77 tỷ đồng, tăng 65,62%.

Lộc Anh

Nguồn: CafeF.vn