Doanh nghiệp làm dịch vụ thủ tục thuế thay người nộp thuế
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Dự thảo quy định rõ, doanh nghiệp kinh doanh dịch làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện: Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có ít nhất 2 nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế.

Khi thực hiện hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý thuế được quyền thực hiện các thủ tục về thuế theo hợp đồng với người nộp thuế; yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thuế cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, hồ sơ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan tới việc làm thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên; được thực hiện các quyền của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và theo hợp đồng với người nộp thuế.

Bên cạnh đó, đại lý thuế phải lập hợp đồng bằng văn bản với tổ chức, cá nhân nộp thuế về phạm vi công việc thủ tục về thuế được uỷ quyền, thời hạn được uỷ quyền, trách nhiệm của các bên và các nội dung khác do hai bên thoả thuận và được ghi trong hợp đồng không trái với quy định của pháp luật. Có trách nhiệm giữ bí mật thông tin cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế.

Dự thảo còn quy định, đại lý thuế không được thông đồng với công chức quản lý thuế, người nộp thuế để trốn thuế, gian lận thuế. Trường hợp đại lý thuế có hành vi thông đồng với người nộp thuế hoặc tự thực hiện các hành vi trốn thuế, khai thiếu thuế, vi phạm thủ tục về thuế thì người nộp thuế vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sai phạm trên. Đại lý thuế phải liên đới chịu trách nhiệm và phải chịu bồi thường cho tổ chức, cá nhân nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết với tổ chức, cá nhân nộp thuế.

Nhân viên đại lý thuế phải cập nhật kiến thức hàng năm

Người làm nhân viên đại lý thuế là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài được phép sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong thời hạn từ 1 năm trở lên kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký làm việc tại đại lý thuế và phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do cơ quan thuế cấp…

Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại 1 đại lý thuế.

Để bảo đảm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, dự thảo quy định hàng năm, nhân viên hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải cập nhật kiến thức với thời gian từ 35 – 40 giờ một năm. Nội dung cập nhật kiến thức hàng năm là những sửa đổi, bổ sung về pháp luật thuế, thủ tục về thuế và chế độ kế toán.

Nhân viên đại lý thuế hành nghề có thể tham gia các khoá học cập nhật kiến thức do Cục Thuế tổ chức hoặc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đăng ký và được Tổng cục Thuế công nhận tổ chức.

Sau mỗi khoá học cập nhật kiến thức hàng năm, nhân viên đại lý thuế phải tham gia kiểm tra sát hạch các nội dung đã được cập nhật theo hình thức trắc nghiệm, xử lý bài tập tình huống hoặc viết thu hoạch và phải đạt yêu cầu thì mới đủ điều kiện được hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong năm tiếp theo.

Trần Mạnh
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ