Doanh nghiệp nhà nước thua lỗ bị giám sát
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo dự thảo thông tư nói trên, các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ hai năm liên tiếp hoặc một năm lỗ nhưng thất thoát 30% vốn sở hữu trở lên; kinh doanh giữa hai năm lỗ có một năm lãi nhưng lỗ lũy kế chưa có nguồn bù đắp; kinh doanh hòa vốn trong ba năm liền sẽ là đối tượng nằm trong quy chế giám sát. Trường hợp thuộc diện giám sát mà hai năm liền vẫn hoạt động kém hiệu quả thì phải chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể, phá sản nếu không có khả năng thanh toán nợ.

Cũng theo ông Tặng, những doanh nghiệp nằm trong danh sách giám sát nếu hai năm liên tục làm ăn có hiệu quả, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, giám sát theo quy chế thì được đưa ra khỏi danh sách.

Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM