Doanh nghiệp siêu nhỏ được mua hóa đơn hết năm 2011
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Người bán ký tên trên hóa đơn phải có giấy ủy quyền

* Trên mẫu hóa đơn không có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) nhưng có chỉ tiêu người bán hàng mà người bán hàng thường là nhân viên không có thẩm quyền ký, đóng dấu. Như vậy, doanh nghiệp đóng dấu treo được không?

* Tại điểm d, Khoản 2, Điều 14 Thông tư 153 hướng dẫn cách lập tiêu thức người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) như sau: “Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn”. Đề nghị tổ chức, cá nhân thực hiện theo hướng dẫn trên.

* Doanh nghiệp xăng dầu trước đây mua hóa đơn của cơ quan thuế, khi viết ghi thêm phí xăng dầu. Vậy nay các doanh nghiệp đề nghị in luôn dòng phí xăng dầu vào hóa đơn có được không?

* Tại điểm 1.b Mục III Thông tư số 06/2001/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP về phí xăng dầu hướng dẫn: “Khi xuất, bán xăng dầu phải thực hiện tính tiền phí xăng dầu theo mức quy định nêu tại điểm 1 mục II Thông tư này; xuất hóa đơn bán xăng dầu cho đơn vị mua hàng. Để người tiêu dùng không phải chịu thuế GTGT đối với số tiền phí xăng dầu và không làm đảo lộn công tác hạch toán kế toán của các đơn vị kinh doanh xăng dầu, khi ghi hóa đơn bán xăng dầu (kể cả bán buôn, bán lẻ) các đơn vị kinh doanh xăng dầu phải ghi số tiền phí xăng dầu thành một dòng riêng trên hóa đơn, cụ thể là ở các dòng tổng cộng của hóa đơn phải ghi rõ: giá bán chưa có thuế GTGT (không bao gồm phí xăng dầu), thuế GTGT, phí xăng dầu, giá thanh toán”. Do vậy, doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu thì trên hóa đơn phải ghi số tiền phí xăng dầu thành một dòng riêng và được in trên hóa đơn dòng “phí xăng dầu”.

* Một số tổ chức, cá nhân đã đặt in hóa đơn trước khi có Quyết định 2905/2010/QĐ-BTC nên không in mã số thuế. Vậy hóa đơn này có sử dụng được không?

* Căn cứ điểm đ, e Khoản 1 Điều 4 Thông tư 153 hướng dẫn nội dung trên hóa đơn đã lập thì “mã số thuế của người bán” và “mã số thuế của người mua” là nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập. Nhưng nếu tổ chức, cá nhân đã đặt in hóa đơn trước khi có Quyết định số 2905/2010/QĐ-BTC nên không in mã số thuế của người mua. Như vậy, nếu người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế thì khi lập hóa đơn, tổ chức, cá nhân bán hàng phải ghi bổ sung mã số thuế của người mua. Đối với người mua là cá nhân không có mã số thuế thì trên hóa đơn không cần có lập tiêu thức mã số thuế của người mua.

* Doanh nghiệp xây dựng một năm sử dụng không đến 1 quyển hóa đơn, doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh nội địa, thỉnh thoảng mới xuất khẩu, có đề nghị mua hoá đơn được không?

* Căn cứ Điều 6 và Điều 8 Thông tư 153 thì tất cả các doanh nghiệp phải tự in hóa đơn hoặc đặt in hóa đơn để sử dụng. Chỉ những doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn mới được mua hóa đơn của cơ quan thuế trong năm 2011. Đây là thời gian để tất cả các doanh nghiệp chuyển đổi hết sang tự in, đặt in hóa đơn từ năm 2012. Vì vậy, các doanh nghiệp phải thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cải cách về quản lý hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ phù hợp với xu hướng chung của các nước trên thế giới.

Khai gian để mua hóa đơn: Phạt đến 5 triệu đồng
 
* Đơn vị sự nghiệp có thu; cơ sở kinh doanh internet, cầm đồ, vàng bạc, du lịch sinh thái có số vốn khai từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng nhưng không tự in được hóa đơn thì có được mua hóa đơn của cơ quan thuế không?

* Tại điểm đ, Khoản 2, Điều 5 Thông tư 153 hướng dẫn: Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện tự in hóa đơn được mua hoá đơn của cơ quan thuế. Do đó, đơn vị sự nghiệp có thu không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh được mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh internet, cầm đồ, vàng bạc, du lịch sinh thái là doanh nghiệp siêu nhỏ thì được mua hoá đơn của cơ quan thuế nhưng chỉ được mua trong năm 2011, sang năm 2012 tất cả doanh nghiệp phải tự in, đặt in hóa đơn.

* Tổ chức, cá nhân có được mua hoá đơn phục vụ cho cả quý không?

* Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3 Khoản 3 Điều 11 Thông tư 153 thì cơ quan thuế bán hoá đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.

* Trường hợp doanh nghiệp xin giảm số lao động xuống dưới 10 lao động để thành doanh nghiệp siêu nhỏ nhằm được mua hóa đơn của cơ quan thuế có được không?

* Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 153, doanh nghiệp siêu nhỏ là cơ sở kinh doanh có từ 10 lao động trở xuống theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được mua hóa đơn của cơ quan thuế trong năm 2011. Cơ sở kinh doanh xác định và chịu trách nhiệm về số lượng lao động kê khai với cơ quan thuế khi mua hóa đơn.
 
Nhưng nếu doanh nghiệp cố tình khai không đúng số lượng lao động thì Khoản 1 Điều 31 Nghị định 51 có quy định: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với hành vi khai không đúng điều kiện để được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành”. Do vậy, khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện vi phạm thì xử phạt theo quy định

Nguồn: Báo Sài Gòn Giải phóng