Doanh nghiệp trong KCN Cần Thơ đạt doanh thu trên 1,866 tỷ USD
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Năm 2020, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn TP. Cần Thơ vẫn được duy trì tương đối ổn định, với tổng doanh thu đạt trên 1,866 tỷ USD.

Chiều ngày 8/1/2021, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ (CEPIZA) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Ông Võ Quốc Hùng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban
Ông Võ Quốc Hùng, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Võ Quốc Hùng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, trong năm 2020 mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TP. Cần Thơ vẫn được duy trì tương đối ổn định.

Năm 2020, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn Thành phố là trên 1,866 tỷ USD, đạt 99,91% so với kế hoạch. Trong đó, sản xuất công nghiệp đạt 1.398 tỷ USD; thương mại, dịch vụ đạt 469 triệu USD; xuất khẩu đạt 655 triệu USD. Các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế ước trên 2.085 tỷ đồng.

Đặc biệt, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt mức tăng trưởng khá cao, với giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 485 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt trên 281,81 triệu USD, tăng 26% so với năm 2019.

KCN Trà Nóc, TP. Cần Thơ, ảnh Hữu Phúc
KCN Trà Nóc, TP. Cần Thơ. Ảnh: Hữu Phúc

Tuy nhiên, năm 2020, công tác thu hút đầu tư vào các KCN Cần Thơ không đạt kế hoạch đề ra. Trong năm 2020, các KCN Cần Thơ chỉ thu hút được 2 dự án mới với vốn đầu tư đăng ký là 4,66 triệu USD; điều chỉnh 10 dự án với vốn đầu tư điều chỉnh tăng thêm 0,47 triệu USD.

Lũy kế đến nay, các KCN Cần Thơ có 251 dự án còn hiệu lực, thuê 397,30 ha đất công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,766 tỷ USD, vốn đầu tư đã thực hiện là 1,133 tỷ USD. Trong đó, có 27 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 395,86 triệu USD.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, các KCN Cần Thơ dự kiến thu hút 6 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 50 triệu USD; giá trị sản lượng công nghiệp đạt 1,401 tỷ USD; nộp thuế các loại là 2.116 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới từ 2.000 – 3.000 lao động.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào các KCN; xây dựng hoàn chỉnh website của Ban để triển khai xúc tiến đầu tư qua mạng; thực hiện công tác xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore theo kế hoạch đã được duyệt. Đồng thời, tiếp tục công tác điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050…