Doanh nghiệp XNK uy tín năm 2012-2013
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

CÁC DOANH NGHIỆP TRONG DANH SÁCH SƠ TUYỂN
“DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2012-2013

STT

Tên Doanh nghiệp

KNXK 2012
(USD)

Đơn vị sơ tuyển

CÀ PHÊ (13 đơn vị)

1

Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex

880,449,520

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam

2

Công ty TNHH Một TV Xuất nhập khẩu
2-9 Đắk Lắk

295,132,231

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk; Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam

3

Tổng Công ty Tín Nghĩa

252,030,123

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

4

Công ty Cổ phần Phúc Sinh

152,075,628

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam

5

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cà phê Intimex Nha Trang

85,600,000

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam

6

Công ty TNHH Dakman Việt Nam

74,862,455

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

7

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp

66,900,000

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

8

Công ty Cổ phần Intimex Đắk Nông

55,201,619

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

9

Công ty TNHH Minh Huy

51,419,104

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

10

Xí nghiệp Tư doanh Hoa Trang

40,010,000

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

11

Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội

17,832,262

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

12

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

14,700,000

Sở Công Thương TP. Hà Nội

13

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận

11,428,000

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam

CAO SU (34 đơn vị)

1

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Phước

220,000,000

Hiệp hội Cao su Việt Nam

2

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng

161,179,385

Hiệp hội Cao su Việt Nam

3

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

136,264,466

Hiệp hội Cao su Việt Nam

4

Công ty Cổ phần Cao su Việt Phú Thịnh

93,026,700

Hiệp hội Cao su Việt Nam

5

Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận

84,538,763

Hiệp hội Cao su Việt Nam

6

Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh

76,308,169

Hiệp hội Cao su Việt Nam

7

Công ty TNHH Một TV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

70,104,900

Hiệp hội Cao su Việt Nam

8

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

50,971,803

Hiệp hội Cao su Việt Nam

9

Công ty TNHH Một TV Cao su Phú Riềng

49,866,828

Hiệp hội Cao su Việt Nam

10

Công ty TNHH Một TV Cao su Thống Nhất

35,102,000

Hiệp hội Cao su Việt Nam

11

Công ty TNHH Một TV Cao su Đắk Lắk

28,300,000

Hiệp hội Cao su Việt Nam

12

Công ty TNHH Một TV Huy và Anh em

27,680,568

Hiệp hội Cao su Việt Nam

13

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex

24,500,000

Hiệp hội Cao su Việt Nam

14

Công ty TNHH Cao su Đông Nam Á

22,296,545

Hiệp hội Cao su Việt Nam

15

Công ty TNHH Một TV Cao su Chư Păh

22,097,330

Hiệp hội Cao su Việt Nam

16

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

22,096,154

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

17

Công ty TNHH Một TV Cao su Bình Long

21,455,265

Hiệp hội Cao su Việt Nam

18

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Công ty Cổ phần

21,181,052

Hiệp hội Cao su Việt Nam

19

Công ty TNHH Một TV Cao su Chư Sê

20,541,927

Hiệp hội Cao su Việt Nam

20

Công ty TNHH Một TV Cao su Bà Rịa

16,127,020

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

21

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

13,735,372

Hiệp hội Cao su Việt Nam

22

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

12,517,850

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

23

Công ty TNHH R1 International (Việt Nam)

10,861,126

Hiệp hội Cao su Việt Nam

24

Công ty TNHH Một TV Cao su Tân Biên

10,692,000

Hiệp hội Cao su Việt Nam

25

Công ty TNHH Hoa Phong

10,070,000

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

26

Công ty TNHH Một TV Cao su Lộc Ninh

7,743,962

Hiệp hội Cao su Việt Nam

27

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình

7,441,363

Hiệp hội Cao su Việt Nam

28

Công ty TNHH Trục chà lúa Tân Lúa Vàng

7,359,306

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

29

Công ty TNHH Nhà nước Một TV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội

7,125,000

Sở Công Thương TP. Hà Nội

30

Công ty TNHH Một TV Cao su Bình Thuận

5,701,000

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

31

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ tùng

5,117,225

Sở Công Thương TP. Hà Nội

32

Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su

5,086,919

Hiệp hội Cao su Việt Nam

33

Công ty TNHH Một TV Huy Anh

5,082,322

Hiệp hội Cao su Việt Nam

34

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Cường

4,569,738

Hiệp hội Cao su Việt Nam

CHÈ CÁC LOẠI (17 đơn vị)

1

Công ty TNHH Thế hệ mới Vĩnh Phúc

19,270,717

Hiệp hội Chè Việt Nam

2

Công ty TNHH Một TV Chè Phú Bền

12,162,302

Hiệp hội Chè Việt Nam

3

Công ty TNHH Trà Hoàng Long

11,460,000

Sở Công Thương TP. Hà Nội

4

Công ty TNHH Chè Á Châu

8,170,925

Sở Công Thương TP. Hà Nội

5

Công ty TNHH Finlay Việt Nam

6,130,629

Hiệp hội Chè Việt Nam

6

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thủy Hiền

5,333,000

Hiệp hội Chè Việt Nam

7

Công ty TNHH Một TV Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An

4,377,239

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

8

Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng

4,049,857

Hiệp hội Chè Việt Nam

9

Công ty Cổ phần Chè Tân Trào

2,843,651

Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

10

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trà Thăng Long

2,576,304

Hiệp hội Chè Việt Nam; Sở Công Thương TP. Hà Nội

11

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trung Nguyên

2,164,305

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

12

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại Tôn Vinh

1,725,339

Sở Công Thương TP. Hà Nội

13

Công ty TNHH Bắc Kinh Đô

1,581,122

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

14

Công ty TNHH Trà Minh Anh

1,540,262

Sở Công Thương TP. Hà Nội

15

Công ty TNHH Thương mại Hùng Cường

1,354,509

Sở Công Thương tỉnh Hà Giang

16

Công ty TNHH Nhà nước Một TV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội

1,060,000

Sở Công Thương TP. Hà Nội

17

Công ty Cổ phần Chè Minh Rồng

1,050,500

Hiệp hội Chè Việt Nam

DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN (04 đơn vị)

1

Công ty TNHH Hệ thống Dây Sumi – Hanel

172,621,017

Sở Công Thương TP. Hà Nội

2

Công ty Cổ phần Cáp điện LS – Vina

59,800,000

Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam

3

Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Sài Gòn

6,570,482

Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam

4

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

4,100,000

Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam

DỆT MAY (37 đơn vị)

1

Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty Cổ phần

428,960,000

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

2

Công ty TNHH May Tinh Lợi

181,136,000

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

3

Tổng Công ty May Hưng Yên

115,000,000

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

4

Công ty TNHH Hansea TN

112,927,947

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

5

Công ty Cổ phần May Bắc Giang

106,000,000

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

6

Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3

94,278,000

Hội Dệt may Thêu Đan TP. Hồ Chí Minh

7

Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ

88,186,000

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

8

Công ty TNHH Vina Korea

82,678,169

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

9

Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam

78,061,000

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

10

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

64,060,000

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

11

Công ty Cổ phần May Tiền Tiến

63,000,000

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

12

Tổng Công ty Đức Giang – Công ty Cổ phần

57,000,000

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

13

Công ty TNHH Seshin Việt Nam

56,874,936

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

14

Công ty TNHH TAV

54,670,047

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

15

Công ty Cổ phần Đồng Tiến

51,350,232

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

16

Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Hà Bắc

48,000,000

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

17

Công ty Cổ phần May Bình Minh

46,500,000

Bộ Công Thương

18

Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai

41,863,000

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

19

Công ty Cổ phần Dệt Đông Quang

41,737,423

Sở Công Thương tỉnh Long An

20

Công ty TNHH Một TV Tổng Công ty 28

41,000,000

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh;
Bộ Quốc Phòng

21

Công ty Cổ phần Việt Hưng

37,856,500

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

22

Công ty Cổ phần May Tiên Hưng

34,561,000

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

23

Công ty Cổ phần May Bình Thuận – Nhà Bè

34,000,000

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

24

Công ty Cổ phần May Sơn Hà

32,684,795

Sở Công Thương TP. Hà Nội

25

Công ty TNHH May Grace Sun Việt Nam

31,740,794

Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

26

Công ty Cổ phần May Hai

31,491,208

Hiệp hội Dệt may Việt Nam

27

Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan

30,700,000

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

28

Công ty Cổ phần Dệt may 29/3

24,594,235

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

29

Công ty Cổ phần May Sông Tiền

22,840,600

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

30

Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long

21,100,000

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

31

Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam

19,604,246

Sở Công Thương tỉnh Nam Định

32

Công ty Cổ phần Dệt Gia dụng Phong Phú

18,958,000

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

33

Công ty TNHH Hợp Thành

17,421,470

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

34

Công ty TNHH May Phú Long

16,189,367

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

35

Công ty TNHH Một TV Dệt kim Đông Xuân

16,128,000

Sở Công Thương TP. Hà Nội

36

Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định

15,522,000

Sở Công Thương tỉnh Nam Định

37

Công ty Cổ phần Đầu tư An Phát

15,277,000

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ L.KIỆN
(02 đơn vị)

1

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

13,246,287,972

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

2

Công ty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng)

77,276,510

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ (10 đơn vị)

1

Công ty TNHH Terumo Việt Nam

48,344,818

Sở Công Thương TP. Hà Nội

2

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

29,240,275

Sở Công Thương TP. Hà Nội

3

Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam

12,636,291

Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

4

Công ty TNHH Sanofi – Aventis Việt Nam

4,721,272

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

5

Công ty Cổ phần Dược Danapha

2,153,000

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

6

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco

1,551,236

Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

7

Công ty Dược Trang thiết bị y tế Bình Định

1,507,000

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

8

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

1,328,734

Sở Công Thương TP. Hà Nội

9

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco

1,208,203

Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

10

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

947,339

Sở Công Thương TP. Cần Thơ

GẠO (39 đơn vị)

1

Công ty TNHH Một TV Du lịch Thương mại Kiên Giang

97,834,144

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

2

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vĩnh Long

86,728,000

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

3

Công ty Cổ phần Kinh doanh Nông sản Kiên Giang

82,659,456

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

4

Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Kiên Giang

74,420,000

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

5

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

66,197,261

Sở Công Thương tỉnh An Giang

6

Công ty Lương thực Tiền Giang

62,467,020

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

7

Công ty Cổ phần Gentraco

60,000,000

Sở Công Thương TP. Cần Thơ

8

Công ty TNHH Thương mại Kiên An Phú

59,506,500

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

9

Công ty Cổ phần Hiệp Lợi

57,660,246

Sở Công Thương TP. Cần Thơ

10

Công ty Lương thực Sông Hậu

54,017,760

Sở Công Thương TP. Cần Thơ

11

Công ty Cổ phần Docimexco

54,017,013

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

12

Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội

53,962,423

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

13

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang

53,648,730

Sở Công Thương tỉnh An Giang

14

Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh Phát

50,000,000

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

15

Công ty TNHH Trung An

49,000,000

Sở Công Thương TP. Cần Thơ

16

Công ty Cổ phần Du lịch An Giang

48,422,427

Sở Công Thương tỉnh An Giang

17

Công ty Cổ phần Tân Đồng Tiến

46,949,810

Sở Công Thương tỉnh Long An

18

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Vilexim

44,920,000

Bộ Công Thương

19

Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

44,202,000

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

20

Công ty TNHH Thịnh Phát

43,317,717

Sở Công Thương tỉnh Long An

21

Công ty Cổ phần Lương thực – Thực phẩm Vĩnh Long

39,328,929

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

22

Công ty Lương thực Sóc Trăng

34,200,003

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

23

Công ty TNHH Lương thực Thuận Phát Kiên Giang

33,116,060

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

24

Công ty TNHH Lương thực Thực phẩm Long An

31,988,429

Sở Công Thương tỉnh Long An

25

Công ty TNHH Khiêm Thanh

31,667,000

Sở Công Thương tỉnh An Giang

26

Công ty Cổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long

27,729,286

Sở Công Thương TP. Hà Nội

27

Công ty TNHH Việt Hưng

22,504,435

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

28

Công ty Cổ phần Chế biến và Kinh doanh Lương thực Việt Thành

22,317,866

Sở Công Thương TP. Cần Thơ

29

Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

21,221,134

Sở Công Thương TP. Cần Thơ

30

Công ty Cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam

20,000,000

Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

31

Công ty Cổ phần Lâm sản Pisico Quảng Nam

19,801,269

Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

32

Công ty Cổ phần Mê Kông

19,065,225

Sở Công Thương TP. Cần Thơ

33

Công ty Nông sản Thực phẩm Tiền Giang

15,316,001

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

34

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quang Trung

14,949,406

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

35

Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Trang

14,931,669

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

36

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

14,300,000

Sở Công Thương TP. Hà Nội

37

Hợp tác xã Thành Lợi

13,395,424

Sở Công Thương TP. Cần Thơ

38

Công ty TNHH Nova

12,000,000

Sở Công Thương TP. Hà Nội

39

Công ty Cổ phần Lương thực Phú Vĩnh

10,641,478

Sở Công Thương tỉnh An Giang

GIÀY DÉP (03 đơn vị)

1

Công ty TNHH Sao Vàng

190,800,646

Sở Công Thương TP. Hải Phòng

2

Công ty TNHH Một TV Da giày Hải Phòng

128,357,166

Sở Công Thương TP. Hải Phòng

3

Công ty TNHH Đỉnh Vàng

45,220,677

Sở Công Thương TP. Hải Phòng

HẠT ĐIỀU (16 đơn vị)

1

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

86,700,000

Sở Công Thương TP. Hà Nội

2

Công ty TNHH Thảo Nguyên

65,811,820

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3

Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất nhập Long An

60,291,398

Hiệp hội Cây Điều Việt Nam

4

Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai

44,223,524

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

5

Công ty TNHH Hoàng Sơn I

33,718,000

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

6

Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Tân An

32,067,383

Hiệp hội Cây Điều Việt Nam

7

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận

27,665,294

Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

8

Công ty TNHH Thực phẩm Dân Ôn

21,260,499

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

9

Công ty TNHH Phú Thủy

17,447,432

Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

10

Công ty Cổ phần Vinacommoditis

17,228,000

Hiệp hội Cây Điều Việt Nam

11

Công ty TNHH Rals Quốc tế Việt Nam

13,500,000

Hiệp hội Cây Điều Việt Nam

12

Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội

12,763,075

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

13

Công ty TNHH Tân Hòa

12,743,854

Hiệp hội Cây Điều Việt Nam

14

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Huỳnh Minh

11,856,283

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

15

Công ty Cổ phần Nhật Huy

10,497,007

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

16

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

10,441,320

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

HẠT TIÊU (12 đơn vị)

1

Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex

880,449,520

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

2

Công ty TNHH Một TV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk

295,132,231

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk; Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

3

Công ty Cổ phần Phúc Sinh

152,075,627

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

4

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I

78,314,763

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

5

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp

66,902,528

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

6

Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tại TP. HCM

56,004,906

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

7

Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội

32,704,712

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

8

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex

19,600,000

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

9

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

17,900,000

Sở Công Thương TP. Hà Nội

10

Công ty TNHH KSS Việt Nam

17,088,914

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

11

Công ty TNHH Một TV Thương mại Xuất nhập khẩu Phúc Lợi

15,065,627

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

12

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận

8,948,000

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

MÁY VI TÍNH, ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ (04 đơn vị)

1

Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam

423,222,851

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

2

Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội

93,026,393

Sở Công Thương TP. Hà Nội

3

Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa

37,271,736

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

4

Công ty TNHH Greystones Data Systems Việt Nam

36,000,000

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

RAU CỦ QUẢ (20 đơn vị)

1

Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

69,989,831

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

2

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre

15,097,845

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

3

Công ty Cổ phần Thương mại Bắc Hồng Lam

12,458,270

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

4

Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải

12,344,277

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

5

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Rồng Đỏ

9,602,458

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

6

Công ty Cổ phần Trà Bắc

8,967,406

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

7

Công ty TNHH Một TV Chế biến Dừa Lương Qưới

8,825,227

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

8

Doanh nghiệp tư nhân Rau quả Bình Thuận

8,340,000

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

9

Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Nông sản Xuất nhập khẩu Nghệ An

8,335,739

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

10

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rau quả

5,900,000

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

11

Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

5,728,000

Sở Công Thương tỉnh An Giang

12

Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang

4,858,381

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

13

Công ty Cổ phần Thực phẩm Tinh Túy

4,531,367

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

14

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Phương Giang

3,765,113

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

15

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu BTCO

3,553,289

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

16

Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu G.O.C

2,868,682

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

17

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đồng Giao

2,680,000

Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

18

Công ty Cổ phần Thương mại Trúc Giang

2,216,619

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

19

Công ty TNHH Thanh Long Hoàng Hậu

2,207,519

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

20

Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Lâm Đồng

2,140,642

Hiệp hội Rau quả Việt Nam

SẢN PHẨM CƠ KHÍ (10 đơn vị)

1

Công ty TNHH Le Long Việt Nam

138,617,570

Sở Công Thương tỉnh Long An

2

Công ty TNHH STX OSV Vũng Tàu

88,449,540

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3

Công ty TNHH Một TV Sông Thu

47,074,592

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

4

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

38,224,586

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

5

Công ty Cổ phần Lisemco

27,694,177

Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam

6

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm

15,058,813

Sở Công Thương TP. Hải Phòng

7

Công ty TNHH Một TV Động cơ và Máy nông nghiệp miền Nam

13,223,392

Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam

8

Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam

5,333,924

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

9

Công ty Cổ phần Meinfa

5,216,000

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

10

Công ty TNHH Sản xuất Khuôn đúc Chin Chen Fuh

4,492,475

Sở Công Thương tỉnh Long An

SẢN PHẨM GỖ (17 đơn vị)

1

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

71,817,834

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

2

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Tiến Đạt

38,100,000

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

3

Công ty Liên doanh Trồng và chế biến Cây nguyên liệu giấy xuất khẩu Huế

28,960,517

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

4

Công ty TNHH Phát triển

27,757,917

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

5

Công ty TNHH Mori Shige

27,400,919

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

6

Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu giấy Việt Nhật

25,255,136

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

7

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

24,400,000

Sở Công Thương TP. Hà Nội

8

Công ty Cổ phần Hưng Vượng

23,500,000

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

9

Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam

19,220,000

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

10

Công ty Cổ phần Phú Tài

16,831,000

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

11

Công ty Liên doanh TNHH Trồng và Chế biến Cây nguyên liệu Giấy xuất khẩu Cát Phú

14,593,468

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

12

Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Dung Quất

13,729,717

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

13

Công ty Cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành

10,686,000

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

14

Công ty Liên doanh Trồng và chế biến Cây nguyên liệu giấy xuất khẩu

9,738,503

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

15

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

9,320,000

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

16

Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam

9,265,881

Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

17

Công ty Cổ phần Cẩm Hà

9,126,297

Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

SẢN PHẨM NHỰA (18 đơn vị)

1

Công ty TNHH RKW Lotus

50,565,000

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

2

Công ty TNHH Nhựa Sunway Mario

27,800,000

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

3

Công ty TNHH Kaps Tex Vina

25,142,498

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

4

Công ty Cổ phần Hóa chất Vật liệu điện Đà Nẵng

22,724,490

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

5

Công ty Cổ phần Nhựa 04

21,597,890

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

6

Công ty TNHH Minh Hưng Tiền Giang

20,975,205

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

7

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng

17,691,455

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

8

Công ty TNHH JM Plastics Việt Nam

16,459,191

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

9

Công ty Cổ phần Nhựa Mekong

15,186,000

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

10

Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu

8,914,914

Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

11

Công ty Cổ phần Diệu Thương

7,382,552

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

12

Công ty TNHH Sản xuất Lưới Xuất khẩu Đà Nẵng

7,326,586

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

13

Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân

6,485,000

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

14

Công ty TNHH Dây Sợi rồng Á Châu

6,188,302

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

15

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

5,341,000

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

16

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

3,681,100

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

17

Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên

3,354,000

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

18

Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành

3,213,423

Sở Công Thương tỉnh Long An

SẢN PHẨM THỊT (03 đơn vị)

1

Công ty TNHH Thắng Lợi

19,774,385

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

2

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm Thái Bình

6,835,000

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

3

Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định

3,790,433

Sở Công Thương tỉnh Nam Định

THỦ CÔNG  MỸ NGHỆ (05 đơn vị)

1

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

22,839,000

Sở Công Thương TP. Hà Nội

2

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Vĩnh Long

20,446,604

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

3

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê

4,682,419

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

4

Công ty Cổ phần Chế biến Lâm thủy sản Khánh Hòa

2,271,352

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

5

Công ty TNHH Xuất khẩu Hàng Thủ công mỹ nghệ Duy Thành

2,198,731

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

THỦY SẢN (46 đơn vị)

1

Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải

585,131,000

Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

2

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

335,000,000

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

3

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

173,000,000

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

4

Công ty TNHH Kinh doanh Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Quốc Việt

105,000,000

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

5

Công ty Cổ phần Hùng Vương

103,765,610

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

6

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang

90,650,000

Sở Công Thương tỉnh An Giang

7

Công ty Cổ phần Việt An

78,777,387

Sở Công Thương tỉnh An Giang

8

Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau

77,500,000

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

9

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

74,050,000

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

10

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

67,105,465

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

11

Công ty Cổ phần Hải Việt

63,450,337

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

12

Công ty TNHH Hải Vương

61,599,393

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

13

Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

59,751,513

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

14

Công ty Cổ phần Nam Việt

58,153,300

Sở Công Thương tỉnh An Giang

15

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Âu Vững

56,918,000

Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

16

Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải

55,131,407

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

17

Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang

47,927,218

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

18

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau

47,047,693

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

19

Công ty Cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo

43,750,459

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

20

Công ty TNHH Đại Thành

42,839,487

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

21

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang

42,577,594

Sở Công Thương tỉnh An Giang

22

Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long

40,680,000

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

23

Công ty TNHH Tín Thịnh

40,490,939

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

24

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất nhập khẩu Minh Hải

39,844,000

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

25

Công ty TNHH Highland Dragon

39,677,191

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

26

Công ty Cổ phần Nha Trang Seafood-F17

35,770,460

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

27

Công ty Cổ phần Gò Đàng

35,754,686

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

28

Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

31,580,000

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

29

Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định

30,000,000

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Bình Định

30

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung

29,921,001

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

31

Công ty Cổ phần Thực phẩm Trung Sơn

28,540,135

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

32

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất nhập khẩu Kiên Cường

26,005,882

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

33

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

24,971,642

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

34

Công ty TNHH Hải Nam

24,530,730

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

35

Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Thương mại Ngọc Hà

21,452,610

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

36

Công ty Cổ phần Thực phẩm Thủy sản Xuất khẩu Cà Mau

21,000,000

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

37

Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong

20,027,385

Sở Công Thương TP. Cần Thơ

38

Công ty TNHH Mai Linh

18,264,592

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

39

Công ty TNHH Thủy Hải sản Saigon Mekong

16,786,182

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

40

Công ty TNHH Huy Nam

15,154,912

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

41

Công ty Cổ phần Sài Gòn Food

14,868,000

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

42

Công ty TNHH Phú Quý

12,750,418

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

43

Công ty Cổ phần Thủy sản Ngọc Xuân

12,699,792

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

44

Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Hai Thanh

12,300,091

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

45

Công ty TNHH Một TV Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa

11,000,000

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

46

Công ty TNHH Thủy sản Gió Mới

10,563,369

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

THỦY TINH VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỦY TINH (02 đơn vị)

1

Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam

96,256,451

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera

2,222,719

Bộ Xây dựng

TÚI XÁCH, VÍ, VA LI, MŨ VÀ Ô DÙ
(02 đơn vị)

1

Công ty TNHH Một TV 76

30,150,000

Sở Công Thương TP. Hà Nội

2

Công ty TNHH Vaude Việt Nam

9,866,748

Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

VẬT LIỆU XÂY DỰNG (06 đơn vị)

1

Công ty Cổ phần Thép TVP

55,580,000

Sở Công Thương tỉnh Long An

2

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á

34,200,000

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

3

Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

17,174,492

Bộ Xây dựng

4

Công ty TNHH Lixil Inax Việt Nam

15,101,969

Sở Công Thương TP. Hà Nội

5

Công ty Cổ phần Phú Tài

3,699,000

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

6

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

3,490,973

Bộ Xây dựng