Doanh số giao dịch liên ngân hàng tuần 2 tháng tư giảm hơn 30%
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng (TCTD) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND và USD đạt gần 233.000 tỷ đồng, bằng khoảng 70% so với mức 337.000 tỷ đồng của tuần trước đó. 

Trong đó, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt hơn 154.000 tỷ đồng, bình quân khoảng 30.800 tỷ đồng/ngày, giảm 16% so với tuần đầu tháng 4. 

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt gần 79.000 tỷ đồng, bình quân gần 16.000 tỷ đồng/ngày, chưa bằng một nửa so với mức trung bình 35.000 tỷ đồng/ngày của tuần trước đó.

Các giao dịch liên ngân hàng tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn ngắn như qua đêm và 1 tuần, chiếm tỷ trọng lần lượt là 76% và gần 60% đối với giao dịch bằng VND và USD. 

Lãi suất giao dịch bình quân VND tuần vừa qua giảm đối với các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng và 6 tháng với mức giảm từ 0,51% (kỳ hạn 2 tuần) đến 1,06% (kỳ hạn 1 tháng). 

Các kỳ hạn còn lại lãi suất giao dịch bình quân tăng; trong đó lãi suất kỳ hạn 12 tháng tăng mạnh nhất (tăng 1,36%). Riêng kỳ hạn 9 tháng, lãi suất bình quân không đổi ở mức 13,5%. Trong kỳ không phát sinh giao dịch VND trên 12 tháng.

Lãi suất giao dịch bình quân USD  tăng đối với các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tháng, các mức tăng lần lượt là 0,05%, 0,34% và 0,43%. Các kỳ hạn còn lại lãi suất bình quân có xu hướng giảm, với các mức giảm từ 0,03% (kỳ hạn 1 tháng) đến 1,68% (kỳ hạn 3 tuần – tuy nhiên giao dịch ở kỳ hạn này phát sinh không đáng kể).

Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần từ 9/4 – 13/4  
Đơn vị: %/năm 
                    
Trong tuần, thị trường ngân hàng tập trung vào quyết định hạ tất cả các lãi suất 1 điểm % của NHNN từ ngày 11/4. Theo đó, trần lãi suất huy động giảm xuống còn 12%/năm, lãi suất tái cấp vốn giảm xuống 13%/năm; lãi suất tái chiết khấu còn 11%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN là 14%/năm. 
Linh Chi Theo SBV