Đối tượng chính sách được giảm đến 90% giá vé tàu
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Miễn vé cho trẻ em dưới 6 tuổi

Theo dự thảo Thông tư, việc giảm 90% giá vé được áp dụng với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đối với các đối tượng là thương binh loại 1/4 và 2/4, người hưởng chính sách như thương binh 1/4 và 2/4; trẻ em từ 6 đến 10 tuổi; người già từ 90 tuổi trở lên sẽ được giảm 50% giá vé. Những đối tượng còn lại là thương binh loại 3/4 và 4/4, người hưởng chính sách như thương binh 3/4 và 4/4; Bệnh binh; người tàn tật nặng; nạn nhân chất độc màu da cam, mức giảm dự kiến là 25%.

Mức giảm 10% giá vé dự kiến được áp dụng đối với các đối tượng sau: sinh viên các trường đại học, học viện, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường dạy nghề; học sinh tiểu học lớn hơn 10 tuổi, học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; học sinh đi thi (đi thi và về nơi cư trú) và nhập học vào các trường đại học, học viện, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường dạy nghề.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn thì sẽ được miễn vé. Trẻ em được miễn vé sử dụng chung chỗ của người lớn đi cùng.

Căn cứ điều kiện và thời gian cụ thể, Thủ trưởng doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng đường sắt có thể mở rộng thêm các đối tượng được hưởng chế độ giảm giá vé và mức giảm giá vé tương ứng hoặc điều chỉnh mức giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội cho phù hợp nhưng phải đảm bảo không thấp hơn mức quy định nêu trên.

Để được miễn, giảm giá vé phải có các giấy tờ tùy thân

Để được miễn, giảm giá vé khi mua vé đi tàu hỏa, các đối tượng chính sách xã hội phải xuất trình 2 loại giấy tờ: Giấy tờ tùy thân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; hoặc Giấy phép lái xe còn hiệu lực hoặc Thẻ Đảng, hoặc Thẻ Đại biểu Quốc hội) và các giấy tờ chứng nhận là đối tượng chính sách xã hội do cơ quan có thẩm quyền cấp (Thẻ thương binh; Thẻ bệnh binh; Thẻ sinh viên; Thẻ học sinh; Giấy xác nhận khuyết tật; Giấy báo dự thi, Giấy báo nhập học các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường dạy nghề và các Giấy chứng nhận là đối tượng chính sách xã hội khác do cơ quan có thẩm quyền cấp).

Trường hợp giấy chứng nhận đối tượng chính sách xã hội có ảnh thì không cần giấy tờ tùy thân.

Trường hợp là trẻ em phải có Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực). Trẻ em dưới 10 tuổi, nếu không xác định được tuổi thì có chiều cao dưới 1m32.

Trường hợp các đối tượng chính sách xã hội mua vé đi tàu tập thể thì chỉ được hưởng chế độ giảm giá vé cho tập thể đi tàu theo quy định của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt và không phải xuất trình các loại Thẻ hoặc Giấy chứng nhận đối tượng chính sách xã hội khi mua vé nhưng phải tuân theo các quy định về mua vé đi tàu tập thể trong Quy định về vận tải hành khách.

Dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách. Cụ thể, doanh nghiệp phải niêm yết công khai nội dung Thông tư này tại tất cả các cửa bán vé, phòng đợi tàu của nhà ga cũng như của các đại lý bán vé tàu hỏa; tổ chức bán vé cho các đối tượng chính sách xã hội tại tất cả các nhà ga và các đại lý bán vé tàu hỏa, trừ trường hợp bán vé trên mạng Internet. Ngoài ra, phải bán đúng loại vé theo yêu cầu của đối tượng chính sách xã hội nếu tại thời điểm đó nơi bán vé đang còn chỗ…                             

Thái Chi
Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam