Đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế cho các DN NVV
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Chương trình cải cách 3 năm, đặt mục tiêu sẽ đánh giá lại khuôn khổ pháp lý thuế hiện hành đối với DN NVV và đề xuất cải cách nhằm đơn giản hoá các thủ tục và mẫu biểu cho việc tính toán, kê khai và nộp thuế. Việc cải cách cũng cho thấy sự dịch chuyển trọng tâm từ cơ chế thu thuế truyền thống sang một hệ thống thu thuế thuận lợi cho đầu tư và tăng trưởng.    Mức độ tuân thủ tự nguyện từ các DN nhỏ cũng sẽ được nâng cao nhờ có các thủ tục thuế được đơn giản hoá, giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Đồng thời, cơ quan thuế cũng tiết kiệm được chi phí hoạt động, công khai, minh bạch hơn trong quản lý.   Chương trình cũng sẽ phối hợp với khối tư nhân nhằm nâng cao dịch vụ hỗ trợ và tuyên truyền cho đối tượng nộp thuế thông qua các tài liệu ấn phẩm và các hoạt động tuyên truyền. Các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ thuế cũng sẽ được thực hiện để nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ đối tượng nộp thuế.

Nguồn:  Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp