Đồng Nai nhận thêm gần 250 triệu USD vốn FDI
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Đồng Nai trong 4 tháng đầu năm đạt 96% kế hoạch của năm 2021

Chiều nay 28/4/2021, UBND tỉnh Đồng Nai đã trao giấy chứng nhận đăng kí đầu tư cho 6 dự án FDI tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đăng ký mở rộng đạt 244,7 triệu USD.

Theo đó, 6 dự án bao gồm: Dự án Nhà máy Nestle Trị An sản xuất cà phê của Công ty TNHH Nestle Vietnam (KCN Amata); dự án Nhà máy Công ty TNHH Vacpro Vietnam (KCN Nhơn Trạch I), dự án Chi nhánh mới Công ty TNHH Suheung Việt Nam (KCN Long Thành), dự án Nhà máy Công ty TNHH OM Digital Solution Việt Nam (KCN Long Thành), dự án Công ty TNHH Samil Vina Việt Nam (KCN Long Thành), dự án Công ty TNHH Thương nghiệp Formosa, (KCN Nhơn Trạch 3).

Bà Nguyễn Thị Hoàng, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định tỉnh xác định vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những động lực chính để phát triển. “Sáu dự án được trao giấy chứng nhận đăng kí đầu tư hôm nay đều đang được triển khai thực hiện trong các khu công nghiệp của Đồng Nai, là dự án đầu tư lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế địa phương,” bà nói.

Theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai, đến năm 2025, tỉnh sẽ tiếp tục thu hút các tập đoàn kinh tế lớn có tiềm năng về công nghệ và tài chính từ đó phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước thực hiện mục tiêu xanh hóa sản xuất.

Thêm vào đó, tỉnh Đồng Nai ưu tiên thu hút dự án công nghiệp phục vụ phát triển chiều sâu các ngành công nghiệp mũi nhọn, như cơ khí chế tạo, điện – điện tử, chế biến thực phẩm sạch, dự án thân thiện môi trường, dự án công nghiệp có tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm cao góp phần gia tăng vào chuỗi giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trong nước.

Phát biểu ngay trong lễ nhận giấy phép đầu tư ông Chen Yong, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Vacpro Việt Nam khẳng định Đồng Nai là địa phương có tiềm năng phát triển rất lớn. “Thời gian đã chứng minh cho việc lựa chọn Đồng Nai làm điểm đến đầu tư của chúng tôi là đúng đắn. Năm 2020 là năm đại dịch của thế giới, gây ảnh hưởng rất lớn đến nhiều doanh nghiệp trên cả nước cũng như Đồng Nai. Tuy nhiên, sản lượng của chúng tôi đã tăng gấp 4 lần cùng kì 2019,”

Được biết, mục tiêu thu hút đầu tư năm 2021 của Đồng Nai kỳ vọng là 700 triệu USD đầu tư FDI và 2.000 tỷ đồng (tương đương 86,2 triệu USD) vốn đầu tư trong nước. Tính đến ngày 28/4/2021, các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được thêm 19 dự án đầu tư mới FDI với số vốn đầu tư đăng ký là 249,7 triệu USD và 01 dự án đầu tư trong nước với số vốn 571,5 tỷ đồng; đồng thời có 39 dự án FDI tăng vốn với số vốn tăng thêm là 420 triệu USD và 02 dự án trong nước tăng 182,5 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong 4 tháng đầu năm, thu hút vốn FDI  kế hoạch đề ra.

1.Dự án Nhà máy Nestle Trị An sản xuất cà phê của Công ty TNHH Nestle Vietnam tại Khu công nghiệp Amata, tăng từ 70 triệu USD, lên 402 triệu USD, tổng vốn tăng là 132 triệu USD.
2.Dự án nhà máy Công ty TNHH Vacpro Vietnam tại khu công nghiệp Nhơn Trạch I, tăng từ 7 triệu USD, lên 40 triệu USD, tổng vốn tăng 33 triệu USD.
3.Dự án chi nhánh mới Công ty TNHH Selehung Việt Nam tại Khu công nghiệp Long Thành tăng từ 50 triệu USD, lên 80 triệu USD, tổng vốn tăng 30 triệu USD.
4.Dự án nhà máy Công ty TNHH OM Digital Solution Việt Nam, tại khu công nghiệp Long Thành, tăng gần 85,7 triệu USD, lên 105,7 triệu USD, tổng vốn tăng là 20 triệu USD.
5.Dự án công ty TNHH Samil Vina Việt Nam, tại khu công nghiệp Long Thành, tăng từ 33 triệu USD lên 50 triệu USD, tổng vốn tăng 17 triệu USD.
6.Dự án Công ty TNHH Thương nghiệp Formosa, tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, tăng từ 1,625 tỷ USD lên lên 1,638 tỷ USD, tổng vốn tăng 12,7 triệu USD.