Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Nền tảng pháp lý để hoàn thiện hệ thống luật pháp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 Trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban Pháp luật của QH nhận định việc xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là cần thiết bởi đây được coi là “luật của luật”, là nền tảng pháp lý cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật lần này được sửa đổi, xây dựng trong bối cảnh QH thông qua Hiến pháp mới. Việc xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục tình trạng hệ thống pháp luật hiện nay quá phức tạp, cồng kềnh, gây khó khăn cho việc tuân thủ, áp dụng pháp luật…
Tiếp đó, QH đã dành thời gian còn lại trong ngày làm việc để nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH đọc báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hộ tịch; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của QH đọc báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước công dân và thực hiện thảo luận tại hội trường về những nội dung còn ý kiến khác nhau của hai dự thảo luật.

Theo Báo Điện tử Hà Nội mới