Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực: Giá điện vẫn chịu sự quản lý của nhà nước
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Luật Điện lực đã được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 3/12/2004. Sau gần 7 năm thực hiện bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Luật Điện lực cũng đã bộc lộ không ít những bất cập, vướng mắc, không còn phù hợp với các mục tiêu phát triển, phương thức quản lý, điều hành của ngành điện trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực bao gồm một số nội dung chính như: Bỏ quy định việc lập quy hoạch phát triển điện lực huyện/quận/thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh; bổ sung quy định giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước; sửa đổi quy định về giá điện và các loại phí; bổ sung một số nội dung về điều tiết điện lực…

Giá điện thời gian qua chưa được tính đúng, tính đủ các chi phí sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận hợp lý.

Báo cáo Thẩm tra sơ bộ của Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường cũng cho rằng việc sửa đổi Luật Điện lực hiện hành là cần thiết, phù hợp với quan điểm đẩy mạnh phát triển hạ tầng cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã – hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đa số ý kiến tán thành với tờ trình của Chính phủ và cho rằng giá điện thời gian qua chưa được tính đúng, tính đủ các chi phí sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận hợp lý, do đó chưa thu hút, đa dạng hoá được các nguồn lực đầu tư cho sản xuất, truyền tải, phân phối điện, chưa tạo động lực cho việc sử dụng tiết kiệm điện, đồng thời cũng thống nhất với tờ trình của Chính phủ về “giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước”. Việc quy định như vậy nhằm đảm bảo cho giá điện được điều chỉnh linh hoạt theo tín hiệu thị trường, vừa giữ được vai trò điều tiết của nhà nước đối với giá bán điện – loại hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đến phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống nhân dân cả nước. Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển, dự thảo Luật quy định quá nhiều tầng, lớp phí (3 loại giá: Giá phát điện, giá bán buôn và giá bán lẻ điện; 5 loại phí: Phí truyền tải điện, phí phân phối điện, phí điều độ hệ thống điện, phí điều hành giao dịch thị trường điện lực và phí dịch vụ phụ trợ), nếu cộng dồn lại tạo giá điện khá cao, trong khi quá trình từ sản xuất đến đưa điện tới người tiêu dùng chỉ qua 3 khâu: phát điện, truyền tải điện, phân phối điện. Hơn nữa, việc quy định giá điện trong dự thảo Luật có sự chênh so với dự thảo Luật Giá được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến mới đây, theo đó, giá điện được xếp vào nhóm hàng hoá, dịch vụ định giá. Bởi điện lực hiện nay vẫn do nhà nước độc quyền nên cần định giá để tránh không có giá độc quyền, không tạo ra lợi nhuận độc quyền. Nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ quy định giá bán lẻ điện bình quân. Giải trình trước UBTVQH, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng nêu quan điểm của cơ quan soạn thảo: Điện năng là một loại hàng hoá đặc biệt. Việc điều chỉnh giá điện có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống nhân dân nên giá điện vẫn phải chịu sự điều tiết của Nhà nước. Vì vậy, Dự thảo đó quy định về chính sách giá điện theo hướng giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước.

Một số vấn đề về bù chéo biểu giá bán lẻ, về giá bán lẻ điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo, về giá truyền tải, chu kỳ lập quy hoạch phát triển điện lực, phí điều tiết hoạt động điện lực… cũng được các đại biểu thảo luận. Các đại biểu cũng thống nhất bỏ quy định liên quan đến phát triển điện lực cấp huyện, vì quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh đã bao hàm quy hoạch điện lực cấp huyện.

Hoàng Oanh
Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp