Dự thảo hàng loạt Nghị định về điều kiện kinh doanh
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Các quy định về điều kiện kinh doanh là một trong những nội dung cải cách đáng chú ý và quan trọng nhất trong Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư năm 2014. Theo đó, các bộ không được phép ban hành các điều kiện kinh doanh, các điều kiện kinh doanh phải được quy định trong nghị định, pháp lệnh hoặc luật.

Theo các chuyên gia, việc các Bộ chủ động xây dựng nghị định quy định điều kiện kinh doanh, với quy trình xây dựng, lấy ý kiến chặt chẽ hơn các thông tư, là điểm tích cực, cho thấy nhiều Bộ đã nhận thức được thẩm quyền của mình theo Luật Đầu tư.

Cụ thể, Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm và chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Trong đó, quy định điều kiện đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố…

Theo dự thảo, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có đủ diện tích để bố trí các khu vực của dây chuyền sản xuất thực phẩm và thuận tiện cho việc vận chuyển thực phẩm… Cơ sở phải có đủ các thiết bị rửa tay, khử trùng tay, ủng, giầy, dép trước khi vào khu vực sản xuất thực phẩm; nơi rửa tay phải cung cấp đầy đủ nước sạch, nước sát trùng, khăn hoặc giấy lau tay sử dụng một lần hay máy sấy khô tay…

Cũng Bộ Y tế  dự thảo 3 Nghị định khác, gồm dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, dự thảo Nghị định về điều kiện thực hiện và kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV, và dự thảo Nghị định quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Còn Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Đây đều là những ngành nghề nằm trong danh mục 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư năm 2014. 

Tuy nhiên, cũng rất cần sự góp ý của cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia về tính hợp lý, tính khả thi của các quy định trong các dự thảo này. Bởi theo Luật Đầu tư, các điều kiện đầu tư kinh doanh chỉ được đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Đồng thời phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

Mời bạn đọc xem toàn văn các dự thảo và góp ý tại các địa chỉ sau:

Dự thảo Nghị định quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm

Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Dự thảo Nghị định về điều kiện thực hiện và kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV

Dự thảo Nghị định quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Hà Chính

Nguồn: http://canhtranhquocgia.vn/Chinh-sach-va-cuoc-song/Du-thao-hang-loat-Nghi-dinh-ve-dieu-kien-kinh-doanh/250661.vgp