Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi: Ngăn chặn kẽ hở tạo điều kiện cho lạm quyền, lãng phí và tham nhũng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tại Hội nghị, đa số đại biểu tán thành với điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi) là đã tập trung vào vấn đề thu hồi đất, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Dự thảo Luật tương đối mạch lạc, cụ thể, rõ ràng, hợp lý. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, Luật cần được xây dựng trên quan điểm: Phải tạo điều kiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, đô thị hóa và ứng phó với biến đổi khí hậu; ngăn chặn các kẽ hở tạo điều kiện cho lạm quyền, lãng phí và tham nhũng.

Đối với việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trong Luật Đất đai (sửa đổi) cũng đã làm rõ nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ theo hướng: Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi, nếu có đủ điều kiện quy định, thì được bồi thường bằng việc giao đất mới, có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền; giá đất tính tiền bồi thường thực hiện tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất việc quy định quyền sử dụng đất như nhau cho các tổ chức kinh tế trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể như: Cho phép tổ chức kinh tế trong nước được thuê đất trả tiền một lần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất ổn định lâu dài khi thực hiện các dự án bất động sản về nhà ở.

Tại Hội nghị, nội dung về giao đất, cho thuê đất; góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng; thế chấp quyền sử dụng đất… cũng đã được nhiều đại biểu đề cập.

Lê Minh
Nguồn: Báo Quân đội nhân dân điện tử