Đưa hàng Việt về nông thôn được hỗ trợ 70% chi phí
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Các nội dung được hỗ trợ 100% kinh phí bao gồm hoạt động điều tra và khảo sát thị trường (về người tiêu dùng, mạng lưới phân phối, thương nhân); hoạt động tổ chức hội thảo, tọa đàm tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường nội địa; hoạt động truyền thông tạo nhận thức chung cho cộng đồng hướng về hàng Việt.

Kinh phí chi cho các hoạt động tổ chức hội chợ, đưa hàng Việt về bán tại nông thôn, các khu công nghiệp và khu đô thị cũng sẽ được hỗ trợ 70% bao gồm chi phí thuê gian hàng, vận chuyển, thuê nhân công phục vụ.

Để chương trình xúc tiến diễn ra đúng tiến độ, các đơn vị thực hiện đề án sẽ được tạm ứng 70% kinh phí hỗ trợ của Bộ Tài chính trong vòng 10 ngày sau khi hoàn thành hồ sơ đề nghị và nhận tiếp kinh phí hỗ trợ còn thiếu hoặc trả lại kinh phí hỗ trợ thừa sau 45 ngày kết thúc đề án.

Hạnh Lệ

Nguồn: CafeF.vn