Đưa ra công luận các hành vi lợi dụng chức quyền tham nhũng về đất đai
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để xử lý dứt điểm tình trạng quy hoạch “treo”, dự án “treo”.

Kiên quyết thu hồi đất đã giao, đã cho thuê không đúng đối tượng, đất mà Nhà nước đã giao, đã cho thuê nhưng không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, sử dụng sai mục đích, đất của các dự án mà chủ đầu tư không có khả năng thực hiện.

Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến nhân dân trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, việc công bố công khai quy hoạch đã được xét duyệt. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trọng tâm là đất ở tại đô thị, nông thôn theo hướng cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người sử dụng đất.

Đối với những trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, triển khai xác minh nguồn gốc sử dụng đất và thời điểm bắt đầu sử dụng làm cơ sở cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra, kết hợp việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với việc hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính.

Song song với các biện pháp trên, Bộ trưởng cũng yêu cầu UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan, báo, đài của địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

Đưa ra công luận các hành vi lợi dụng chức quyền tham nhũng về đất đai hoặc nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

Nguồn: Báo Kinh tế & Đô thị