Được cho vay chứng khoán lên đến 20% vốn điều lệ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đây là nội dung cơ bản về cơ chế cho vay chứng khoán mới được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến vừa mới thông báo sáng ngày 29/1/2008. 

Theo Ngân hàng Nhà nước đây cũng là khuyến nghị của các chuyên gia Quỹ tiền tệ quốc tế và kinh nghiệm các nước. Cho vay chứng khoán có nhiều rủi ro nhưng các ngân hàng thương mại vẫn có xu hướng mở rộng cho vay. Vì thế, Ngân hàng Nhà nước cần có biện pháp kiểm soát hoạt động cho vay này phù hợp với thông lệ quốc tế và vẫn đảm bảo an toàn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, với cơ chế cho vay này không quá mở rộng cho vay nhưng nhiều ngân hàng thương mại có mức cho vay thấp so với vốn điều lệ vẫn có thể tiếp tục cho vay.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước quy định một số điều kiện đối với các tổ chức tín dụng cho vay kinh doanh chứng khoán nhằm yêu cầu các tổ chức tuân thủ về pháp lý và đảm bảo an toàn trong khi vay như: xây dựng quy trình nghiệp vụ cho vay kinh doanh chứng khoán làm cơ sở cho việc thanh tra, giám sát hoạt động cho vay; đảm bảo các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo quy định Ngân hàng Nhà nước, nhất là tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.

Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý rằng, hệ số rủi ro các khoản cho vay đầu tư chứng khoán được áp dụng khoảng 200% đến 250% để tính hệ số an toàn vốn tối thiểu, cao hơn mức quy định hiện nay là 150%. Giá chứng khoán trên thị trường biến động khá lớn. Quy định này sẽ có tác dụng yêu cầu các tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay một cách thận trọng.