EU thêm 2 quy định mới cho thủy sản nhập khẩu vào khu vực này
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cụ thể, quy định 1250/2008 yêu cầu áp dụng mẫu chứng thư vệ sinh mới đối với các sản phẩm thủy sản nuôi và các sản phẩm nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sống.

Với các thủy sản nhập khẩu vào thị trường này cho mục đích nuôi trồng hoặc tiêu dùng khác (cá cảnh) phải đáp ứng điều kiện nhập khẩu và các chứng nhận trong quy định 1251/2008.

Đồng thời quy định này cũng áp dụng cho các sản phẩm trung chuyển qua khu vực EU.

Nguồn: CafeF.vn