GDP năm 2015 đạt mức cao nhất 5 năm qua
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

GDP đạt con số đáng mừng

Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh, mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,98% của năm 2014 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.

“Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Các cân đối lớn được bảo đảm. Lạm phát thấp nhất trong hơn 10 năm qua, chỉ số niềm tin được tăng cao; những ngành lĩnh vực trọng yếu đều đạt mức tăng trưởng tốt… là những điểm nổi bật trong năm 2015” – Tổng cục trưởng nhận định.

Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp Phạm Đình Thúy cho biết, trong năm 2015, sản xuất một số ngành có dấu hiệu phục hồi tốt. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm nay ước tính tăng 9,8% so với năm 2014, cao hơn nhiều mức tăng 7,6% của năm 2014. Trong mức tăng chung, ngành khai khoáng tăng 6,5%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,4%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1.12.2015 tăng 9,5% so với cùng thời điểm năm 2014, thấp hơn mức tăng 10,2% của năm 2013 và mức tăng 10% của năm 2014.

Bên cạnh đó, CPI tháng 12.2015 so với tháng 12.2014 tăng 0,02%. CPI bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với bình quân năm 2014. Đây là mức tăng thấp nhất trong 14 năm trở lại đây, bình quân mỗi tháng tăng 0,05%.

Chia sẻ về nhận định tình hình kinh tế năm 2016, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm cho biết, để đạt được mục tiêu GDP năm 2016 theo Nghị quyết của Quốc hội đặt ra là 6,7%, lạm phát dưới 5%… thì Chính phủ, các cấp các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội phải chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành.

Doanh nghiệp kinh doanh khả quan năm trong năm 2015

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, cả nước có 94.754 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2015, số vốn mới đăng ký đạt gần 602.000 tỷ đồng, tăng 26,6% về số doanh nghiệp và tăng 39,1% về vốn so với năm 2014. Số vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp đạt 6,3 tỷ đồng, và các doanh nghiệp đã tạo ra khoảng 1.471.900 việc làm.  

Điều đáng mừng trong năm 2015 là đã có 21.506 doanh nghiệp quay lại hoạt động, và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm là 9.467 doanh nghiệp (giảm 0,4% so với năm 2014).

Có 42,3% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý cuối năm khả quan hơn so với quý trước; 34,8% doanh nghiệp đánh giá kinh doanh ổn định; chỉ có 19,5% doanh nghiệp cảm thấy kinh doanh gặp khó khăn. Những tháng cuối năm, số đơn đặt hàng tại các doanh nghiệp ổn định và tăng cao, cụ thể có 38,6% doanh nghiệp có đơn hàng tăng và 40,8% doanh nghiệp có đơn hàng ổn định. Nhiều đơn hàng ổn định, thậm chí tăng đã giúp giảm lượng tồn kho sản phẩm của doanh nghiệp không tăng và giảm, cụ thể có 31,3% doanh nghiệp có lượng tồn kho sản phẩm giảm và 48,3% doanh nghiệp có lượng tồn kho giữ nguyên không tăng…
 

Lao động tăng cả chất và lượng

Vụ trưởng Vụ Thống kê tổng hợp Nguyễn Thị Ngọc Vân cho biết: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê đưa ra trong năm 2015, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước là 54,61 triệu người, tăng 185.000 người so với cùng kỳ, lực lượng trong tuổi lao động là 48,19 triệu người, tăng 506.100 người. Về số liệu lao động tại các lĩnh vực, có 52,9 triệu người đang làm việc trong các ngành kinh tế, tăng 142.000 người, trong đó lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 44,3%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 22,9%; khu vực dịch vụ chiếm 32,8%. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tại thời điểm 1.12 tăng 6,4% so với cùng kỳ, trong đó số lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 1,3%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 4,6%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8%…

Năng suất lao động xã hội toàn nền kinh tế năm 2015 theo giá hiện hành ước tính đạt 79,3 triệu đồng, tương đương 3657 USD/lao động. Tính theo giá so sánh năm 2010, năng suất lao động toàn nền kinh tế năm 2015 tăng 6,4% so với năm 2010.  

Thanh Bình

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân