Giảm bớt chứng từ xin cấp C/O cho hàng dệt may xuất khẩu
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Việc giảm bớt chứng từ này sẽ tạo thuận lợi và giảm chi phí cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dệt may.

Tổng cục Hải quan thấy rằng cần phải bổ sung thêm tiêu chí doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật trong một thời gian nhất định đã được cơ quan Hải quan công nhận. Điều kiện để xác định doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan được quy định tại điểm 2.1, phần A Thông tư số 112/2005/ TT-BTC.

Theo HQVN