Góp ý dự thảo Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, việc nghiên cứu nội dung Luật hỗ trợ DNNVV là hết sức cần thiết; dựa trên cơ sở kinh nghiệm của các nước đi trước và xuất phát từ tình hình thực tiễn tại Việt Nam. 

Cục Phát triển Doanh nghiệp cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành và thực thi một số chính sách hỗ trợ dành cho DNNVV. Tuy nhiên, giữa chính sách và thực thi; giữa chủ trương, quyết tâm của Chính phủ và kỳ vọng, mong chờ của DN vẫn còn có khoảng cách nhất định. Hiện, nhiều DN khó khăn hoặc giải thể bên cạnh chất lượng hoạt động kinh doanh của các đơn vị chưa được cải thiện đáng kể. 

Các chuyên cho rằng, cơ quan chức năng nên sớm hoàn thiện Dự thảo để Luật đi vào cuộc sống, góp phần tạo môi trường kinh tế vĩ mô lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng, tăng cơ hội cho DN quy mô nhỏ và vừa; tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội, DN trên tinh thần minh bạch để bảo đảm chính sách hỗ trợ không “bóp méo” thị trường. 

Bên cạnh đó, cần quy định rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan đầu mối thực hiện việc trợ giúp DNNVV, tránh chồng chéo. Đồng thời, nghiên cứu để đa dạng hóa các nhóm chính sách hỗ trợ, nhưng cần xác định rõ các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để có quy định phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của DNNVV…Anh Minh
Nguồn: Báo Hà Nội mới điện tử