Góp ý kiến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 02/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

Ý kiến đóng góp bằng văn bản xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Bổ trợ tư pháp) số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 15/5/2011 để Bộ Tư pháp tổng hợp, chỉnh lý Dự thảo, báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành.

Xin trân trọng cám ơn sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức.

Dự thảo Nghị định và Tờ trình được đăng tải trên VIB Online