Góp ý xây dựng Luật Ban hành quyết định Hành chính
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngày 20/3 tại Đà Nẵng, Bộ Tư pháp phối hợp cùng Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức cuộc họp góp ý xây dựng Luật Ban hành quyết định Hành chính các sở, ngành từ Quảng Bình đến Bình Định.
Quyết định hành chính (QĐHC) là văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhân danh quyền lực công. QĐHC phải tuân thủ pháp luật, đường lối, chính sách chung của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, thực tiễn quản lý Nhà nước trong từng giai đoạn cụ thể.
Tuy nhiên, pháp luật về ban hành QĐHC và thực tế ban hành loại quyết định này ở nước ta còn nhiều vướng mắc, bất cập, chưa có sự thống nhất dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu về tính dân chủ và pháp quyền, chưa phù hợp với tình hình mới.
Từ đó, dẫn đến nhiều hạn chế trong việc ban hành, thực thi cũng như chế tài đối với QĐHC không hợp pháp, khả thi. Các QĐHC có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, các QĐHC không hợp pháp, khả thi sẽ dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, tình trạng oan sai. Có nhiều QĐHC vừa ban hành đã sớm bị thu hồi, hủy bỏ, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với chính quyền.
Dự thảo Luật gồm 8 chương, 70 điều. Trong đó, gồm các chương chính qui định về thẩm quyền, ủy quyền ban hành; trình tự, thủ tục ban hành; hiệu lực cùng những qui định khác về quyết định hành chính
Ông Hoàng Thế Liên – nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, đây là luật rất mới, lần đầu tiên được đề cập trong pháp luật Việt Nam. Các quyết định hành chính đều nhân danh quyền lực công, nhưng trước nay không phải QĐHC nào cũng được giám sát, quản trị của Chính phủ.
Do đó, Luật ban hành sẽ góp phần hệ thống lại qui trình ban hành các QĐHC từ các cấp ngành từ Trung ương đến cơ sở; thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, góp ý nhiều vấn đề thực tế tại địa phương để đưa ra một dự thảo Luật Ban hành QĐHC phù hợp với tình hình thực tế mới.
Dự kiến, Dự thảo sẽ được trình Quốc hội trong quí III/2015 và sẽ  được các đại biểu Quốc hội góp ý, hoàn thiện, thông qua vào năm 2016.

 Theo Báo điện tử của Chính phủ